Construïm el #NOUGRANOLLERS


Vídeo-infografia sobre la nostra proposta de remodelació de la Pl. Barangé en la línia de poder ampliar el Parc Torras Villà i convertir-se en un veritable Central Parc de Granollers.

Descripció de la proposta

Proposta de la primera fase de la nova zona verda central de Granollers: La reforma de la Plaça Barangé, un projecte ambiciós per a l'urbanisme de la ciutat!
El PSC d’en Josep Mayoral vol construir-hi un enorme edifici per a oficines municipals al centre de l'espai. Des d'ERC-AG, proposem reubicar els serveis dels edificis de la plaça i l'estació d'autobusos.
Així, guanyaríem una gran extensió d'espai verd acollidor al voltant del parc.
Ampliaríem el paviment de les voreres de l'Avinguda del Parc i milloraríem l'accés, deixant-lo obert.
Per creuar sense problemes de la plaça al parc, pacificaríem el trànsit amb un gran pas de vianants amb el dibuix al terra d'un pentagrama amb unes notes musicals.
També habilitaríem un carril bici.
La plaça Barangé la decoraríem amb elements verds mòbils i s'habilitaria per un ús més freqüent per activitats diverses.
En un lateral al costat de la Mútua, hi construiríem un edifici de nova planta sostenible per allotjar-hi serveis municipals a la ciutadania.Intervenció Pep Mur 29/4/2015 Sala Tarafa

Un #NouGranollers és possible. Ho farem!

Teniu a les vostres mans el programa d'ERC-Acció Granollers per a la legislatura 2015-2019. Un programa fet de forma oberta i compartida, i que descriu el Granollers de futur que volem construir plegats. Al llarg d’aquestes planes que segueixen, trobareu la nostra filosofia política, els objectius que ens plantegem i les propostes d’actuació per a cada un dels àmbits en què l’Ajuntament pot avançar.

La nostra missió és la de transformar la ciutat per fer-la més lliure, més justa i amb més oportunitats per a tothom. Perquè creiem en un Nou Granollers republicà, sostenible, cohesionat, i emprenedor. Un Granollers més a prop de les persones, més transparent, més participatiu i al costat del procés que viu el país.

La proposta d’ERC–Acció Granollers és la proposta dels activistes que defensem les causes de la ciutadania compromesa en el bé comú. És la proposta de progrés que sorgeix del batec ciutadà que no es resigna i passa a l’acció, amb l’objectiu de prendre el control dels ajuntaments per millorar la política, crear valor públic i augmentar la satisfacció i la qualitat de vida dels ciutadans.

Tenim el dret i la responsabilitat de donar el millor de nosaltres per assolir una democràcia avançada. Tenim l’oportunitat de fer foc nou i deixar enrere el frau i la corrupció. Tenim un projecte per bastir un nou ajuntament, obert i transparent que reti comptes als ciutadans i que sàpiga involucrar-los en la presa de les millors decisions. El compromís amb el bé comú ens guia en l’anhel de forjar ciutats socialment avançades, d’acord amb el triple objectiu de viure en viles i ciutats més cohesionades, més emprenedores i més sostenibles.

Volem construir un Granollers on valgui la pena viure-hi, un Granollers que enforteixi el sentiment d’identificació i de pertinença del ciutadà. Un Granollers que projecti els millors valors democràtics: els valors republicans. Un Granollers que dia a dia lluiti per fer-se un nom i un lloc propi en el nou país, sempre al servei de les persones. Però tant important com les propostes de programa ho és la manera de portar-les a terme. Perquè la democràcia només té sentit quan som tots els encarregats de tirar-la endavant.

A més, la gent d’ERC – Acció Granollers volem anar més enllà de la simple gestió de la ciutat. Una ciutat que només es gestiona, no té ànima. L'ànima la fa la gent. I en aquest sentit, creiem que és essencial apostar més per la gent i potenciar la intel·ligència col·lectiva d'aquesta ciutat, que no és més que la suma dels coneixements, experiències i talent de cada una de les persones que formen part de la nostra comunitat. Volem una ciutadania implicada, proactiva, inquieta i oberta. I per això cal canviar el model de relació entre l’Ajuntament i els granollerins i granollerines.

Per això farem que l'ajuntament afronti els problemes de ciutat a partir de reptes compartits per l'Ajuntament i per la societat civil. I ho farem de manera transversal, creativa i innovadora. Reptes com la lluita contra l’atur, la creació d'una xarxa de carrils bici, la lluita contra les desigualtats, la contaminació atmosfèrica, o la salut mental dels joves, els hem d’afrontar tots plegats, de forma compartida. Així doncs, hem estructurat el nostre programa en tres eixos:

•    Un Granollers cohesionat: Per lluitar contra la pobresa i les desigualtats i garantir l’exercici efectiu dels drets i llibertats més bàsiques de tothom. La qualitat i el prestigi de l’escola pública per a la igualtat d’oportunitats efectiva i el bon funcionament de l’ascensor social. La cultura com a eina motor de ciutadania lliure i compromesa amb la societat. La salut, l’acció social o l’esport com a garanties de qualitat de vida i benestar de les persones.

•    Un Granollers emprenedor: La lluita contra l’atur com a política social més urgent que cal prioritzar. Fomentant el comerç de proximitat, també als barris. Amb l’actitud emprenedora de l’Administració per propiciar nous filons d’activitat econòmica, promoure l’economia cooperativa i l’emprenedoria, i la formació professionalitzadora. Invertint en els eixos comercials com a nodes de vida civil i d’interrelació social. I promovent la societat de la informació com a garantia de canvi.

•    Un Granollers sostenible: Des d’un urbanisme de qualitat pensat per i per a les persones, que potencia l’àgora ciutadana i la interrelació social, fins a la sostenibilitat del patrimoni natural i cultural com a base de la identitat col·lectiva. Potenciar la virtut cívica per a l’adopció d’energies netes i el residu zero. Fer efectiu el dret a l’habitatge o poder viure en ciutats més intel·ligents on les TIC puguin potenciar les actituds responsables dels ciutadans vers l’entorn, la reposició del mobiliari o el funcionament dels serveis públics. I, al mateix temps, una mirada republicana que traspua els tres eixos, i que s’enfoca cap a la democràcia oberta, representativa, participativa i directa.

Finalment, vull remarcar que tant important com votar les propostes concretes de ciutat és votar pel futur del nostre país. Granollers no pot seguir desvinculada del projecte col·lectiu més engrescador des de la recuperació de la democràcia, la redefinició del nou país. Fa dos mesos vam signar el compromís de l'Assemblea Nacional de Catalunya “Els Ajuntaments per la independència”, entre els quals hi ha la ratificació de la pertinença del municipi a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l'aprovació d'un declaració de suport institucional als acords i accions que el nou Parlament resultant de les eleccions del 27 de setembre decideixi prendre i desenvolupar per posar en marxa el procés constituent de la República catalana com a nou Estat independent. Per ERC-Acció Granollers, aquests compromisos són irrenunciables.

Pep Mur i Planas
Candidat d'ERC-Acció Granollers a l'alcaldiaGranollers republicà

Volem viure en una democràcia avançada, on la gent decideixi les prioritats i pugui canviar les coses des de baix. Calen uns nous ajuntaments al servei dels ciutadans, amb les portes obertes, on els ciutadans puguin presidir els diferents consells de participació i on la transparència sigui un valor inqüestionable. Però tan o més important que dir què farem és pensar “com ho farem”: de forma transversal, creativa i innovadora, perquè les dificultats no són poques, però tenim el talent, la imaginació i les ganes de sumar.

Una participació per al millor Granollers Δ Una organització municipal per al millor Granollers Δ Una hisenda municipal per al millor Granollers

Granollers cohesionat

La prioritat és ajudar la gent que més ho necessita. Volem un ascensor social que funcioni des dels municipis, on els joves es guanyin el futur i la gent gran sigui atesa com es mereix. La cultura com a eina motor de ciutadania lliure i compromesa amb la societat. La salut, l'acció social o l'esport com a garantia de qualitat de vida i benestar de les persones. La qualitat i el prestigi de l'escola pública com a eina per a la igualtat d'oportunitats efectiva. Cal activar la prevenció, posar atenció en el lideratge de projectes i el treball en xarxa com elements imprescindibles per assolir una major cohesió.

Una educació per al millor Granollers Δ Una Cultura per al millor Granollers Δ Una acció social per al millor Granollers Δ L’Esport per a cohesionar Granollers Δ Una salut pública per al millor Granollers Δ La cooperació, la solidaritat i la cultura per la pau per al millor Granollers Δ Una política de Ciutadania per al millor Granollers Δ Una hisenda municipal per al millor Granollers Δ La llengua catalana, per a cohesionar Granollers Δ Una política de Seguretat i Protecció Civil per al millor Granollers Δ Una política de Joventut per a un nou Granollers

Granollers sostenible

Humanitzarem la ciutat. Pensar l'urbanisme des del punt de vista de les persones que hi viuen. És essencial dissenyar una ciutat pels vianants i per anar en bicicleta de forma segura, on en els trajectes habituals ens trobem menys cotxes. Hem d'avançar cap a una ciutat més verda i, en la mesura que sigui possible, expulsar el cotxe de la ciutat. Per això, entre altres propostes, cal dignificar els polígons a nivell urbà i pensar en activitats menys contaminants. També proposem teixir la ciutat perquè retingui tota l’activitat cultural i social (diürna i nocturna).

Un Granollers sostenible per a una nova Catalunya Δ Una política mediambiental per al millor Granollers Δ Un urbanisme per al millor Granollers Δ Una mobilitat per al millor Granollers Δ Uns Serveis municipals per al millor GranollersGranollers emprenedor

Posarem les coses fàcils als emprenedors per donar vida al centre de la ciutat i també als barris. Volem potenciar els eixos comercials i les indústries locals i ajudar-les a crear llocs de treball. Convé treballar la formació en competències transversals, que permeti alinear la formació professional a la ciutat, que permeti distingir-nos de les altres ciutats amb referents propis i que podem exercir la capitalitat a la comarca generant tot tipus de sinergies.

Un Granollers emprenedor per a una nova Catalunya Δ Un desenvolupament econòmic per al millor Granollers Δ Un comerç, un turisme i una agricultura per al millor Granollers Δ Una Societat del coneixement per al millor Granollers Δ Uns Mitjans de comunicació per al millor Granollers


Granollers per la independència

Des d’ERC-Acció Granollers volem que la força de la nova ciutat sigui un motor del nou país. No importa d’on venim ni la llengua que parlem, tots som convidats a ser fundadors de la República catalana de ciutadans lliures i iguals. Perquè dels nous Ajuntaments naixerà la República.