• Pep Mur

  Subvencions per pagar l’IBI

  Durant aquest mes de maig les famílies més vulnerables de la nostra ciutat podran sol·licitar a l’ajuntament una subvenció per fer front al pagament d’un dels impostos municipals que més esforç els suposa: l’Impost sobre Béns Immobles o IBI.   Per segon any consecutiu, l’Ajuntament de Granollers ofereix aquesta ajuda, això sí, amb algunes modificacions respecte l’any passat després que el nostre grup municipal denunciés el mal disseny de les bases del 2015 i la manca de difusió d’aquestes, qüestions que van provocar que només s’atorguessin 5.

 • Glifosat

  ERC-Acció Granollers reclama l’eradicació de l’ús de l’herbicida Glifosat pels seus efectes cancerígens

  El grup municipal d’ERC-AG ha presentat avui una moció demanant l’eliminació del Glifosat al terme municipal de Granollers, un herbicida d’acció ràpida per eliminar que s’empra per matar herbes i arbustos que té efectes molt tòxics sobre la salut i el medi ambient.   Segons ens ha informat l’equip de govern, l’Ajuntament de Granollers fa ver servir el Glifosat al 2015 a tres zones especifiques de Granollers on no hi ha habitatges. El motiu que al·lega l’equip de govern per l’ús puntual d’aquest herbicida és que l’autoritat competent respecte a productes fitosanitaris no ha prohibit l’ús del Glifosat.

 • Guia contribuent

  ERC-Acció Granollers considera que la difusió de la subvenció de l’IBI al 2016 segueix sent insuficient

  La Junta de govern Local de l’Ajuntament de Granollers va aprovar el passat 12 de febrer  les bases que regiran la subvenció de l’IBI pel 2016. Enguany, el PSC ha incorporat algunes modificacions en els criteris d’adjudicació a proposta dels diferents grups de l’oposició, després que ERC-AG donés a conèixer que al 2015 només es va atorgar el 5% de la subvenció.   Una de les principals novetats és que al 2016 també podran demanar la subvenció els llogaters obligats per contracte a pagar l’IBI, una de les demandes fetes pel grup municipal d’ERC-AG.

 • Pep Mur i Planas

  Acció Social amb visió estratègica

  És evident que l’escenari social ha patit un canvi substancial els darrers anys, amb moltes més famílies en risc d’exclusió social  i amb un increment notable de les desigualtats. Ho veiem cada dia: la pobresa s’ha instaurat a nostra societat, i només amb un  nou enfocament de les polítiques socials i amb canvis estructurals podrem recuperar els nivells de benestar d’abans de la crisi.   Per aquest motiu, el passat mes de març el Parlament va aprovar 40 resolucions amb accions concretes per millorar la greu situació que viuen les persones més vulnerables del nostre país.

 • Ple març

  Crònica del ple de març

  La darrera sessió plenària del 29 passat va ser maratoniana, plena de temes importants que van generar molt debat entre els grups municipals i que van fer que el Ple acabés a mitjanit. I tant la regidora com els dos regidors d’ERC-Ag van intervenir en el Ple, amb temes com el canvi de gestió de Granollers Audiovisual, l’aprovació del Pla de Xoc, el contracte de Neteja Viària i Recollida de Residus o el conveni amb l’UVic.      El canvi de gestió d’activitat econòmica a servei públic de l’empresa pública Granollers Audiovisual SL , que a partir d’ara es dirà Roca Umbert, Fàbrica de les Arts SL, agilitzarà la gestió integral i unificada d’aquest espai.

 • Núria Maynou

  Núria Maynou reclama millores en el servei de neteja de Granollers

  Ahir el Ple de Granollers va aprovar una modificació i revisió de preus del contracte de gestió de serveis públics pel servei de neteja viària i del servei de recollida de residus de la ciutat de Granollers.   En aquest punt, la regidora titular de la comissió de Territori i Ciutat, Núria Maynou, va criticar que “quan més ens allunyem del centre, més bruts estan els carrers i els contenidors” i va demanar a l’equip de govern que faci “un esforç més gran per tal d’estendre l’eficàcia del servei de neteja del centre a la resta de la ciutat, essent com és un servei bàsic per a qualsevol municipi”.

 • Ple març

  ERC-AG s’absté per primera vegada en la votació del Pla de Xoc

  El grup municipal d’ERC-Acció Granollers es va abstenir ahir al Ple en la votació del cinquè Pla de Xoc de la ciutat.   El regidor Chakir El Homrani, titular de la comissió de Govern i Economia i representant d’ERC-AG al Consell Econòmic i Social, va explicar el motiu del vot republicà assegurant que malgrat s’han fet avenços en els successius plans de xoc i que aquests són “un gran bé per la ciutat”, aquests plans tenen una mirada a curt termini que no ataca els problemes estructurals causants de les desigualtats.

 • CTUG

  Pep Mur posa en evidència que l'oferta de FP de la UVic fa la competència directa als centres existents

  El Ple del 29 de març va ratificar, amb l’abstenció del grup d’ERC-AG, el conveni de col·laboració acadèmica entre la Fundació Universitària Balmes, entitat titular de la Universitat de Vic, i l’Ajuntament de Granollers.   A la seva intervenció, el portaveu d’ERC-AG va lamentar que l’única possibilitat d’acord amb una universitat hagi estat amb una de concertada. “ERC fa molt temps proposa tenir formació universitària a la ciutat –explicava Mur-, però la implantació d’estudis de grau universitari a través de la UVic implicarà que l’accés a aquests estudis seran restringits o requerirà de grans esforços econòmics a les persones que els vulguin cursar”.

 • Banc ADN

  ERC-AG presenta una moció de suport al banc d’ADN per les identificacions dels desapareguts de la Guerra Civil

  El grup municipal d’ERC-AG ha presentat avui una moció per tal que l’Ajuntament de Granollers mostri el seu suport institucional a la iniciativa del Banc d'ADN per a la futura identificació dels parents desapareguts a la Guerra Civil.   El Banc d’ADN és l’encarregat de recollir ADN pur dels familiars dels desapareguts per tal que quan s’obrin fosses i es facin exhumacions de cossos es puguin identificar de forma ràpida i fiable.   El maig de 2010 el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya presentava a Barcelona la Llei de Memòria Històrica Catalana i les dues primeres exhumacions de fosses comunes fetes al país.

 • Roda premsa contradiccions

  Pep Mur: “Tenim el repte de lluitar contra les contradiccions del PSC”

  Pep Mur i Planas, portaveu del grup municipal d’ERC-Acció Granollers, ha assegurat que un dels reptes d’aquesta legislatura serà “lluitar contra les contradiccions del PSC, que defensa coses diferents al Parlament i a l’ajuntament de Granollers”.   Així ho va explicar ahir a una trobada amb la premsa en que el grup municipal republicà va fer una valoració dels primers nou mesos de legislatura i va posar sobre la taula les principals línies de treball per al 2016.   Mur va posar diversos exemples d’aquestes contradiccions.

 • Roda premsa pla estratègic social

  ERC-AG reclama un Pla Estratègic d’Acció Social

  ERC-AG ha demanat a l’equip de govern socialista  l’elaboració d’un Pla Estratègic d’Acció Social de Granollers que fixi accions clares i concretes per tal d’ afrontar les problemàtiques d’emergència social per als propers 10 anys.   Segons ERC-AG, en aquesta moments només estem intentant donar resposta als problemes del dia a dia, però sense tenir una actitud proactiva d’intentar combatre les causes que generen les desigualtats i la pobresa a la nostra ciutat.   “No podem seguir donant pals de cecs.

 • Roda premsa

  ERC-AG DENUNCIA QUE ELS DARRERS ANYS S’HA GASTAT MÉS EN ARREGLAR FUITES D’AIGUA A CANONADES ANTIGUES QUE EN RENOVAR-LES PER EVITAR TRENCAMENTS

  ERC-AG ha fet saber que als anys 2014 i 2015 es van destinar més diners en arreglar les 44 avaries provocades per trencaments de canonades antigues de fibrociment que en substituir-ne per evitar aquestes avaries.   Concretament, l’any 2015 el cost de reparar aquestes averies va pujar als 91.455€, mentre que la inversió per substituir canonades de fibrociment va ser de 64.357€, per sota dels 110.000€ d’inversió màxima prevista. El mateix va passar al 2014, amb 90.126€ destinats a arreglar 42 avaries a canonades de fibrociment i 60.

 • Pep Mur i Planas

  Generar ocupació de qualitat

  A Granollers, segons les darreres dades disponibles, la xifra d’aturats es situa en 4.890 persones, gairebé un 10% inferior respecte l’any anterior. Sembla doncs que l’atur recula poc a poc, una bona notícia, tot i que no podem obviar una altra de les conseqüències nefastes de la crisi com és l’increment desmesurat de la precarietat del nostre mercat laboral.   És evident que la lluita contra l’atur i la creació d’ocupació ha de ser una de les prioritats del nostre l’Ajuntament.

 • Regidors grup municipal ERC-AG

  Crònica del Ple de febrer

  El Ple d’ahir va ser exprés, amb només 4 expedients i dos mocions. A més, de forma inèdita, va haver unanimitat en tots els punts, incloses les mocions, i per tot plegat el ple va durar 30 minuts exactes. Tan ràpid va ser, que el regidor i diputat Chakir El Homrani, que havia anunciat que s’incorporaria més tard al Ple donat que estava atenent altres obligacions al Parlament, no va tenir temps d’arribar abans que aquest acabés.   Els dos primers expedients del Ple feien referència a dos temes vinculats amb l’aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 • Can Muntanyola

  ERC-AG proposa un pacte de ciutat de suport a les petites i mitjanes empreses

    El grup municipal d’ERC- Acció Granollers ha presentat avui una moció per tal que l’ajuntament impulsar un Pacte de Ciutat de suport a les petites i mitjanes empreses i contra la morositat que inclogui un seguit d’actuacions com la de garantir que es compleixi de forma efectiva el termini de pagament en totes les contractacions i subcontractacions que es realitzin relacionades amb l’Ajuntament.   En aquest sentit, la moció proposa que s’introdueixi als Plecs de Clàusules Administratives Generals de l’Ajuntament de Granollers una clàusula que estableixi l’obligació de l’empresa adjudicatària a presentar, una vegada finalitzada l’adjudicació, una relació de factures i comprovants de pagament de les empreses subcontractades, amb l’objectiu de garantir l’efectiu compliment dels terminis de pagament, els quals seran verificats pel consistori.