Crònica del Ple de febrer


Ens va agradar que el darrer Ple fos presidit per una dona, concretament per la primera tinent d’alcalde que substituïa a Mayoral per temes de salut. I ens va agradar que a més fos només un dies abans del Dia Internacional de la Dona. Precisament per reclamar l’equiparació dels drets de les dones (entre d’ells, el de participació política), vam aprovar dos mocions referents al 8 de març, una presentada per ERC-AG i una altra per CCOO i UGT. Entre d’altres, l’Ajuntament de Granollers mostrava així el seu suport a la Vaga convocada pel 8 de març.
 
També vam aprovar la moció d’ERC-AG pel control i seguiment de les mocions aprovades al Ple i, l’equip de govern s’ha compromès a habilitar un espai a l’Oficina Virtual per donar-hi compliment en el termini d’un mes.
 
Entre les mocions, també vam aprovar dos referents al model d’escola catalana, la primera presentada per la Crida-CUP i la segona pel grup socialista. Vam demanar a ambdós grups municipals que substituïssin les seves respectives mocions (amb enfocaments ben diferents) pel text aprovat per l’ACM i la FMC, ja que consideràvem que calia mostrar un front comú davant els atacs contra la immersió lingüística i que la millor opció era presentar una única moció: la consensuada pel món municipalista. Era important perquè la immersió lingüística és un dels eixos centrals que expliquen la cohesió social al nostre país i permeten la igualtat d’oportunitats, i calia visualitzar que la gran majoria dels partits polítics catalans ho defensem així. No va ser possible; mentre que el PSC va acceptar substituir el text de la seva moció, la Crida-CUP no ho va fer, segurament per manca de temps per prendre una decisió.  En tot cas, vam votar favorablement a ambdues mocions.

El Ple també va aprovar una moció de rebuig de la pujada de la tarifa de l’aigua de l’ATLL i una altra presentada pel PP per fomentar els espais sense fum. 

Respecte als expedients, ens vam abstenir en la liquidació del contracte de neteja viària i recollida d’escombraries d’URBASER (contracte del que ara n’éa adjudicatària Tahler), així com en la modificació de la plantilla i relació de llocs de treball de l’Ajuntament. Vam votar a favor, però, al conveni de col.laboració entre l’ajuntament i el Consell Comarcal del Vallès Oriental per tal que el consell comarcal presti el servei de transport adaptat al 2018 que correspon a l’ajuntament.

També vam votar favorablement a l’aprovació de les bonificacions de la quota de l’IBI del 2018 per aquells pisos que s’han adscrit a la Borsa de Lloguer Social de Granollers i que, en conseqüència, es lloguen a famílies vulnerables a un preu inferior al del mercat. Aquí, la nostra regidora Núria Maynou va intervenir per recordar aquesta era una proposta que ERC va reclamar any rere any des del 2009 i fins que es va aprovar al 2017. La nostra companya també va destacar la necessitat d’impulsar més mesures d’impuls al lloguer social, en un moments on l'accés a l'habitatge digne cada cop està més restringit a una part de la societat. 

Finalment, el portaveu d’ERC-AG, en Pep Mur, va preguntar a l’equip de govern si es plantegen tronar a contractar un Defensor del Ciutadà propi, ja que el 2012 vam perdre aquesta figura que es va substituir pel Síndic de Greuges a través d’un conveni. Llavors, l’alcalde es va comprometre a fer una avaluació en un termini màxim d’un any de si aquesta era la millor opció o si s’havia de buscar un/a nou/nova Defensor del Ciutadà. De fet, el nostre grup va donar suport a aquest conveni justament per aquesta porta oberta a recuperar el Defensor del Ciutadà. Han passat més de cinc anys i, que en tinguem coneixement, no s’ha fet aquesta avaluació. i per això vam demanar obrir aquest debat, que a arrel de la nostra petició s’iniciarà en breu a la Comissió Informativa corresponent.

Comentaris


No hi ha cap comentari


El comentari s'ha enviat correctament