Crònica del Ple de Gener

Ple Granollers
Ple Granollers

El 30 de gener, Granollers va celebrar el primer ple ordinari del 2018, i hem començat l’any prorrogant un nou pla, el de Joventut. Hores d’ara encara s’està treballant l’avaluació de l’antic Pla (la vigència del qual va acabar al 2017) i el diagnòstic, per la qual cosa encara trigarem uns quants mesos en enllestir el nou Pla. El regidor responsable de Joventut va excusar aquesta manca de compliment dels tempos perquè, segons ell, fins que no s’esgota un pla, no es pot fer un diagnòstic i avaluació del mateix, un argument que al nostre parer és feble i que no justifica aquest endarreriment. En qualsevol cas, ens vam abstenir en aquets punt.
 
Tal i com va expressar al Ple el nostre portaveu, en Pep Mur, en aquesta legislatura estan caducant molts plans que es van elaborar a l’anterior, donat que la durada de la majoria d’ells és de 4 anys. Cap d’aquests plans s’està revisant a temps, i és un fet que ens preocupa. L’exemple més significatiu és el del Pla de Mobilitat Urbana, que es va haver de prorrogar gairebé dos anys fins a la nova aprovació. Però encara més greu és que seguim tenint molts plans que van caducar al 2015 i que encara estan pendents de revisar: el Pla d’Igualtat de Gènere per a la Ciutadania, el Pla d’Infància i Adolescència i el Pla Director de la Societat del Coneixement són alguns exemples.  
 
Creiem que aquesta situació només pot respondre a dos motius: o bé a una incapacitat de planificació per part de l’equip socialista, o bé que l’actual govern va una mica a remolc i necessita més empenta per tirar endavant aquest tipus de projectes tant essencials per a la ciutat.
 
Al Ple també es va aprovar dos expedients que van de la mà: l’aprovació definitiva del  Pla Parcial del Sector 112 i l’aprovació provisional de la modificació del Pla Especial de Protecció i Gestió del patrimoni natural de Granollers, concretament pel que fa referència al Bosc de Can Català. Aquests documents regulen l’ordenació d’una parcel·la de terreny d’us industrial a la zona del bosc de Can Català. Aquests expedients permeten la seva ordenació i el trasllat del torrent que hi transcorre per tal que aquest, en comptes de passar pel mig del polígon, separi la zona industrial de la zona lliure. El nostre grup es va abstenir en aquest punt donat que considerem que es tracta de gestió del POUM per part de l’equip de govern. 
 
Vam votar en contra, però, de la modificació puntual de les Normes Urbanístiques del POUM de Granollers que eliminarà la restricció d’obrir oficines bancàries en plata baixa a determinades zones del centre de la ciutat. L’equip socialista ho justifica pel context actual, en que moltes entitats bancàries estan tancant les seves oficines, i cal donar sortida a locals on anteriorment se situaven oficines bancàries, i que per les seves característiques no troben qui les ocupi, con és el cas de l’antic Banesto a la Porxada.  Des d’ERC-AG creiem que permetre la concentració indiscriminada d’aquest tipus de serveis a determinades zones, com ara al centre, no és positiu per la ciutat, en un context on aquestes mateixes entitats tanquen oficines a altres zones de la ciutat - a Can Bassa, els veïns i veïnes tenen l’oficina més propera a la plaça Colom. I malgrat que no permetre la instal·lació de més locals al centre no farà que les entitats n’obrin més a la resta de barris, és evident que l’aixecament de la restricció no ho afavorirà. I així ho hem entès els tres dels grups que vam votar-hi en contra: PDeCat-Demòcrates, ERC-AG i la CRIDA-CUP. En tot cas, el nostre grup presentarà al·legacions en el període d’exposició pública en la línia de mantenir les restriccions de forma parcial.
 
L’últim punt interessant del Ple va ser l’aprovació, per unanimitat, de la moció presentada pel grup de Ciutadans en rebuig a l’augment de les tarifes i l’actual sistema de finançament del transport públic a la regió metropolitana de Barcelona i els municipis gestionats per l’ATM. Una moció que en el passat sempre presentava el grup d’ICV (a l’anterior legislatura, ho va fer al 2012 i al 2014).
 
La versió definitiva que va aprovar el Ple introduïa, però, esmenes dels grups de la Crida-CUP i ERC-AG per afegir un aspecte important en la problemàtica del finançament del transport públic a l’àrea metropolitana: el paper de l’Estat Espanyol. En els darrers anys l’Estat Espanyol ha reduït progressivament la seva aportació econòmica en més d’un 45%, concretament, ha passat dels 200M€ anuals el 2010 als 95M€ actuals. Davant la disminució de finançament de l’Estat, les altres tres administracions responsables del finançament dels transport públic (ATM, Generalitat i Ajuntament de Barcelona) han hagut d’augmentar les seves aportacions per al finançament del sistema de transport públic metropolità per sanejar el deute acumulat d’uns 546,6M€”. Per això, vèiem imprescindible afegir un punt per reclamar a l’Estat el compliment dels compromisos en aquesta matèria, de manera que es pugui mantenir l’acord que les persones usuàries no hagin de fer front a més del 50% del cost del servei.
 
A més, ERC-AG també vam demanar la substitució del punt que demanava la reducció de preu dels títols de més utilització, especialment la targeta T-10, per agilitzar la creació de la nova T-Mobilitat, un títol personalitzat que permeti el pagament de la persona usuària segons el seu perfil social i l’ús que fa del transport públic. I ho vam demanar perquè la T10 no és el títol més utilitzat entre les persones que fan servir el transport públic diàriament, sinó que aquestes persones opten per abonaments més amplis com per exemple la T-Mes. Ena quest sentit, veiem més efectiu la creació d’aquest nou títol, la T-Mobilitat, més flexible i que incentivaria més l’ús del transport públic.
 
Respecte a la moció presentada pel nostre grup proposant que l’Ajuntament faci un seguiment públic del compliment de les mocions aprovades al Ple, vam acceptar posposar-la al Ple del mes de febrer a petició del grup socialista, qui la estudiarà amb deteniment.
 

Comentaris


No hi ha cap comentari


El comentari s'ha enviat correctament