Crònica del Ple de juliol

Ajuntament Granollers
Ajuntament Granollers

En aquesta ocasió, comencem aquesta crònica pel final, pel darrer punt presentat i aprovat al Ple. I és el consistori va aprovar per unanimitat la moció d’ERC-AG per estudiar i posar en marxa un circuit per iniciar procediments sancionadors contra aquelles empreses de subministrament energètic que incompleixin la llei de pobresa energètica. Ja al març passat el Ple va aprovar, també per unanimitat, una moció presentada pel nostre grup municipal, on inicialment demanàvem iniciar aquests procediments sancionadors, però que vam substituir, a petició del grup socialista, per instar a la Generalitat a desenvolupar el reglament de la Llei 24/2015 que permetés als ajuntaments sancionar les empreses que fan talls indeguts.
 
Només dos mesos després de l’aprovació d’aquella moció, l’Ajuntament de Sabadell va anunciar l’emissió d’11 sancions de 10.000€ (la quantitat més baixa que preveu el Codi de Consum de Catalunya) a diverses empreses subministradores d’energia per talls indeguts o mala praxis. 11 sancions que al mes de juny es van ampliar a 14, i que afectem a 198 famílies vulnerables. Així, Sabadell demostrava com des de l’administració local es poden generar les bases jurídiques necessàries per sancionar les empreses subministradores que incompleixen la llei 24/215,malgrat no disposar del Reglament. Un reglamenta al qual no renunciem, ja que també instem a la Generalitat de Catalunya a continuar desplegant els procediments pendents de la Llei 25/2015, incloent mesures que agilitzin els protocols d’actuació com ara els del procediment sancionador.
 
Granollers, al igual que la resta de municipis, ha de defensar els drets dels seus ciutadans i ciutadanes més vulnerables, i ho ha de fer amb fets i no només amb paraules,  i per això estem molt satisfets de que aquesta moció hagi tirat endavant. A partir d’ara, els serveis tècnics i jurídics prepararan les bases per elaborar el protocol d’actuació, que esperem es posi en marxa el més aviat possible.
 
El darrer Ple abans de les vacances estivals també va aprovar una nova modificació del pressupost municipal per valor de 36.000€ per tal de concedir els  ajuts anuals a les seccions sindicals de l’ajuntament (donant compliment així a l’article 53 de l’acord de condicions de personal funcionari i mateix article al conveni col·lectiu del personal laboral, ambdós aprovats al 2014) i el rescat de dos parades del Mercat de Sant Carles després que els seus paradistes hagin manifestat la voluntat de cedir-les, i que compra l’ajuntament per fer-hi un concurs i  garantir així  la pública concurrència  a l’hora d’adjudicar-les. Els recursos per dotar aquesta modificació sortirà dels fons de contingència, que a 25 de juliol quedarà en 21.721,16€ del 1.489.447,94€ inicial.
 
 
El Ple també va aprovar una nova modificació de la plantilla del personal de l’Ajuntament, de forma que es crea una plaça d'auxiliar administratiu/va de Recursos Humans, es modifica una plaça de conserge per una de manteniment d'instal·lacions esportives, i es creen 10 noves places de professors per l’EMT i una per l’escola Salvador Llobet.
 
A més, el Ple també va aprovar dos modificacions al POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal). La primera, acompanyada d’un conveni, per intercanviar dos parcel·les privades d’ús industrial per una de municipal  (totes tres pendents de construir) situades totes tres al polígon de Can Gordi-Can Català, i amb dos objectius principals: el primer, garantir la protecció del bosc de Can Gordi-Can Català, en tant que ara es situen a uns terrenys privats i que passaran a ser propietat de l’Ajuntament. I el segon, per adequar el planejament al PDU del Circuit. Es tracta d’una acció mínima, que podríem qualificar de microcirurgia, per intentar protegir l’espai natural d’aquella zona. Però ERC-AG creiem que calen passos més ferms per avançar en la defensa de la protecció dels espais naturals i la biodiversitat.
 
A priori, doncs, sembla que tots hi sortim guanyant. Sobre tot el Consorci de la Zona Franca i Buildingcenter SA, propietàries de les parcel.les privades, que  passaran a tenir un terreny més petit però més valuós en tant que serà fàcil d’edificar, o de vendre. Aquesta modificació, en definitiva, provoca alguns dubtes, motiu pel qual ens vam abstenir.
 
L’altra modificació va ser la de l'article 213 de les Normes Urbanístiques del POUM per facilitar l’activitat de les naus nius permeses (aquelles naus on hi pot haver més d’una activitat) . Aquí també ens vam abstenir, ja que no veiem clar que facilitar petites activitats comercials o oficines als polígons sigui la millor manera d’assegurar el potencial industrial de la ciutat.
 
Finalment, el Ple va aprovar per unanimitat el Reglament Municipal de Prestacions Econòmiques d’Urgència Social. Aquest reglament parteix d’un model o reglament tipus aprovat per la Diputació de Barcelona a l’agost de 2010 i actualitzat al maig de 2016. El que hem fet, doncs, és adaptar-lo a la realitat de Granollers, amb 7 anys de retard, però.
 
El nostre grup va presentar algunes esmenes al document inicial, algunes d’elles referents als tempos de tramitació de les ajudes, que recordem son d’urgència social. Gràcies a les nostres aportacions, hem aconseguit que els procediments ordinaris passin d’un termini màxim de 9 mesos des de la petició de l’ajuda a la seva resolució i notificació,  a un de 3 mesos i 10 dies. Sabem que la voluntat de la regidoria de Serveis Socials i dels equips tècnics és sempre la de tramitar aquestes ajudes el més ràpid possible, però creiem que era important dotar el reglament de quantes més garanties millor.
 
El Ple també va aprovar la moció presentada pel PDCAT-Demòcrates per un clima polític lliure de coaccions, la qual acorda lamentar qualsevol pintada a la seu d’un partit o a qualsevol immoble, públic o privat, que vagi en la línia de coartar el debat polític i encoratjar els afectats per aquests actes a presentar la pertinent denúncia, especialment quan hi incorrin amenaces .
 
 

Comentaris


No hi ha cap comentari


El comentari s'ha enviat correctament