Granollers sancionarà empreses de subministrament que incompleixin la Llei de pobresa energètica

pobresa energètica
pobresa energètica

l Ple de l’Ajuntament de Granollers va aprovar ahir per unanimutat la moció presentada per ERC-Acció Granollers per tal d’estudiar, redactar i posar en marxa un circuit per l’inici de procediments sancionadors contra aquelles empreses de subministrament energètic que incompleixin el protocol de garantia de subministrament a persones o famílies vulnerables prevista a la Llei 24/2015, i en base al Codi Català de Consum i el Decret 278/1993.

 

Malgrat la inexistència del Reglament de la Llei 24/2015 per regular el procediment específic, alguns Ajuntaments ja han iniciat expedients sancionadors a les empreses subministradores que incompleixen els procediments o que realitzen talls indeguts. Sabadell ha estat el primer municipi en fer efectives aquestes sancions, i ja ha emès catorze sancions a empreses subministradores per tall de llum indegut o mala praxi en casos que afecten 198 famílies vulnerables. Sabadell és doncs un exemple de com des de l’administració local es poden generar les bases jurídiques necessàries per sancionar les empreses subministradores que incompleixen la llei 24/215.

 

Aquesta base jurídica del procés sancionador es basa en els drets inclosos en la 24/2015 i en el Codi de Consum de Catalunya (CCC), en tant que la relació de subministrament energètic és una inequívoca relació de consum. L’article 331-5 del CCC estableix les infraccions en matèria de consum per incompliment d’obligacions o prohibicions contractuals o legals, i entre elles recull incloure en els contractes clàusules o realitzar pràctiques que excloguin o limitin els drets de les persones consumidores. Qualifiquen de GREU aquesta infracció, que és sancionada amb multa compresa entre 10.000 i 100.000€.

 

Respecte a la capacitat municipal per a sancionar en matèria de consum, l’article 341-7 del Codi de Consum de Catalunya atribueix la competència sancionadora en les infraccions greus als alcaldes, que a l’Ajuntament de Granollers està delegada en la cinquena tinent d’alcalde.

 

Finalment, la moció aprovada insta la Generalitat de Catalunya a continuar desplegant els procediments pendents en la matèria, incloent mesures que agilitzin els protocols d’actuació, establint convenis marc amb les companyies subministradores d’aplicació en tot el territori, assignant els recursos econòmics necessaris que estableix la normativa i desenvolupant plans d’acció per a reduir la pobresa energètica a Catalunya que vagin més enllà de l’assistencialisme.

 

 

Comentaris


No hi ha cap comentari


El comentari s'ha enviat correctament