Crònica del Ple de juny

Ple Granollers
Ple Granollers

De la mateixa manera que fa uns dies van celebrar la nit més curta de l’any, ahir vam celebrar un dels Plens més breus de la legislatura. Però va tenir un punt d’especial: ahir ens va acompanyar al Ple el portaveu del “Movimiento defensores de la Paz en Colombia”, en Franklin Castañeda, qui va prendre la paraula per agrair a tots els membres del consistori l’aprovació unànime el passat ple del 28 de maig de la moció presentada per Anmistia Internacional per la protecció dels defensors dels Drets Humans a Colòmbia.
 
Pel que fa als acord presos, el primer ple de l’estiu va fixar, en primer lloc, les dues festes locals de Granollers per a l’any 2018, que seran el divendres 11 de maig (l'Ascensió) i el divendres 31 d'agost (Festa Major).
 
També vam aprovar la modificació número 24 del Pressupost Municipal. En aquesta ocasió, la finalitat ha estat incorporar l’1% de la pujada salarial dels treballadors i treballadores directes de l’Ajuntament de Granollers, tal i com estableix l’article 18.2 del Projecte de llei de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2017 aprovat pel Congrés. Aquesta modificació també afecta a dos partides més, una de nova de 20.000€ per la redacció del Pla director del verd urbà de Granollers, i un traspàs de 15.000€ destinats a un casal d’estiu per a infants que havia de gestionar el Centre d’Educació Especial Montserrat Montero que finalment haurà d’organitzar-se a través d’una empresa. Amb aquest expedient, ja hem modificat un total de 22 milions d’euros, el 28% del pressupost de 2017. I malgrat que el nostre grup s’acostuma a abstenir en totes les modificacions de crèdit, en tant que responen a la gestió de l’equip de govern, en aquesta ocasió vam decidir votar-hi a favor pel contingut de la mateixa.
 
El Ple també va aprovar la tercera modificació de la plantilla de l’Ajuntament. Com és habitual, ens vam abstenir ja que es tracten de canvis necessaris però que en tot cas responen a la gestió pròpia del PSC per tal de donar compliment als seus projectes. A més, com sempre, aquestes modificacions no es van negociar amb el Comitè d’Empresa, sinó que els socialistes es van limitar a informar-los-en.
 
I l’últim expedient del Ple, el qual seva aprovar per unanimitat, va ser el relatiu a aprovar l'esborrany del Conveni entre l’Ajuntament de Granollers i l’Institut Carles Vallbona de forma que l’ajuntament assumeix les despeses de la reparació del paviment de les pistes esportives exteriors de l’IES Carles Vallbona, per valor de  11.253€, per tal de donar compliment a un dels acords signats al 2008 arran del procediment d’inscripció de la cessió dels terrenys a l’Institut. Malgrat les diverses actuacions fetes des de 2008, els problemes de degradació del paviment de resines ha continuat i es tornarà a fer una darrera actuació per solucionar-ho.
 
Pel que fa a les mocions, es va aprovar la presentada pel PSC contra la cosificació de les dones als esdeveniments esportius, que es va aprovar amb el nostre vot favorable, així com el de la resta de grups municipals amb excepció del PP que s’hi va abstenir.
 
El grup del PP va presentar dos mocions, una per la potenciació de noms de dones al nomenclàtor dels carrers de la ciutat, que va aprovar per unanimitat, i una altra per la instal·lació d’una placa commemorativa a Ignacio Echevarría a la pista de skate del parc Torras Villà, que va ser rebutjada amb els vots en contra del PSC, PDCAT, ERC-AG i la CUP i els vots favorables de PP i Ciutadans.
 
Respecte a les dos mocions presentades per Ciutadans, una feia referència a promocionar els eSports, la qual va ser rebutjada, i una altra a fer una campanya de conscienciació sobre el cost que suposa el vandalisme a les arques municipals. Aquesta darrera es va aprovar amb els vots de ciutadans, PP i PSC, i l’abstenció de la resta dels grups.
 
Pel que fa al torn de precs, preguntes i interpel·lacions, el nostre regidor Chakir El Homrani va voler saber si l’equip de govern havia analitzat ja la proposta metodològica per l’elaboració del Pla Estratègic d’Acció Social que el nostre grup va registrar el passat 7 de juny i que ell mateix va explicar a la comissió informativa d’Acció Comunitària i Benestar (podeu llegir aquí la notícia). Davant la petició, el portaveu socialista, en Jordi Terrades, va assegurar-nos que no ens hem de preocupar,  ja que els tres acords als que va arribar el PSC amb ERC-AG el passat novembre tindran una “resposta adequada” abans de la discussió de la proposta dels propers pressupostos.
 
En relació al Pla, en Terrades va tornar a dir que la regidora de serveis socials Maria del Mar Sánchez i el seu equip hi estaven treballant, i va aprofitar per explicar que ja han acabat d’analitzar la viabilitat de la tarificació social de les ordenances fiscals. A més, ens va avançar que abans de prendre una decisió sobre els pressupostos participatius de 2018, ens faríem arribar un esborrany de la proposta. Davant aquesta informació, en Chakir El Homrani  va respondre breument que aquests compromisos tenien data: analitzar un model de pressupost participatiu abans del primer trimestre de l’any i decidir-ne el model a aplicar a l’abril, fer un estudi sobre la tarificació social al maig i elaborar el Pla Estratègic d’Acció Social durant el 2017.
 
Concretament, l’acta del ple de novembre de 2016 (a la que ens va remetre l’alcalde) transcriu aquestes paraules del portaveu socialista:
 
“Un que és un estudi durant el primer trimestre quadrienni, és a dir, abans del debat de les Ordenances fiscals del 2018 per analitzar la tarifació social, en alguns dels impostos i taxes de l'Ajuntament. No tenia partida específica per fer aquest estudi. Un altre compromís també amb Esquerra Republicana amb referència a l'elaboració d'un Pla estratègic d'acció social. I un acord o un compromís d'analitzar durant el primer trimestre del 2017 diversos models de pressupostos participatius que es produeixen en alguns ajuntaments de Catalunya i també de la resta del 'Estat, per tal que durant el mes d'abril, amb un estudi dels diversos models, poder decidir si apliquem algun d'aquests models, és a dir, no vull avançar el resultat, però en tot cas sí que es produirà aquest debat, amb una intenció de tancar-lo durant el mes d'abril, perquè en el cas que el tirem endavant, i acabem allò acordant quin son els paràmetres, i com que hem d'avançar el debat de pressupostos i d'ordenances fiscals de l'any que ve, doncs és evident que si al final s'arriba a implementar una part d'aquest model, o aquest model, o el model que decidim, doncs això ho hem de tenir enllestit en un sentit o un altre el mes d'abril”.
 
Finalment, volem deixar constància d’un fet recorrent, i és que malgrat que l’alcalde i els regidors socialistes sempre ens deriven a les comissions informatives per fer les nostres propostes (sobre tot després que fem una roda de premsa), quan seguim aquesta fórmula (que és tan vàlida com qualsevol altra) en moltes ocasions no tenim resposta o debat al respecte, com és el cas de la proposta metodològica del Pla Estratègic d’Acció Social. Hem tingut que preguntar al Ple per saber que no tenim opció a debatre de quina manera s’elaborarà aquest Pla. Sort que el PSC sempre assegura que tenen la mà estesa i que no volen governar sols...
 
 
 

Comentaris


No hi ha cap comentari


El comentari s'ha enviat correctament