ERC-AG proposa com elaborar el Pla Estratègic d’Acció Social de Granollers en base al consens

Roda premsa proposta metodològica PEAS
Roda premsa proposta metodològica PEAS

El grup municipal d’ERC-Acció Granollers ha fet arribar a l’equip de govern una proposta metodològica concreta per l’elaboració del Pla Estratègic d’Acció Social. Es tracta d’una línia de treball que permetria aprovar el Pla a finals d’any i que donaria resposta a una sèrie d’objectius que per ERC-AG són irrenunciables: assolir un consens social, assegurar la màxima participació d’agents polítics i socials, incorporar una visió transversal i que sigui concret, viable i amb una mirada a llarg termini.
 
El regidor titular de la Comissió Informativa d’Acció Social i Benestar, Chakir El Homrani, ha recordat que a l’abril, ERC-AG va preguntar al Ple com estava l’elaboració d’aquest pla, el qual l’equip de govern es va comprometre a tirar endavant durant el 2017, i la resposta del PSC va ser que Regidora de Serveis Socials ja hi estava treballant i que ens enviarien el document un cop estigués acabat. “Ens va sorprendre aquesta resposta – ha assegurat el regidor republicà- perquè el punt clau d’aquest pla era que havia de partir d’una diagnosi social compartida”. “És molt fàcil dir que sí en un Ple – afegia El Homrani-, però sovint ens trobem després que la proposta es distorsiona o no s’aplica. En el cas del Pla Estratègic d’Acció Social, el procés d’elaboració, la manera en que t’obres i busques el consens, és clau i és el que li dona sentit”.
 
El Homrani ha desengranat el punts claus de la proposta metodològica, que es basa en diverses jornades participatives de tres grups de treball diferenciats: professionals de l’ajuntament i experts, entitats i agents socials conjuntament amb els membres del Consell Econòmic i Social i el Consell de Ciutat, i representants dels grups polítics.  
 
La proposta d’ERC-AG contempla tres fases de treball. Una primera de diagnosi, que doni com a resultat una diagnosi social consensuada; una segona fase de planificació, en la que els diferents grups de treball han de definir els objectius del pla per cadascuna de les necessitats definides a la diagnosi social i prioritzar les actuacions a fer, i finalment, una tercera fase de desplegament del Pla a través del Pla d’Actuació Anual, i el seguiment del mateix.
 
Finalment, ERC-AG considera que és el Consell del Pla Estratègic de Granollers qui ha de liderar el procés d’elaboració i posterior seguiment del Pla.
 
 
MIG ANY DE MANDAT
Pep Mur Planas, portaveu d’ERC-AG, ha explicat que aquesta proposta concreta respon a una manera de treballar basada en l’oposició útil i es centra en una de les línies de treball d’ERC-AG per aquesta legislatura: la lluita contra les desigualtats. Mur ha destacar algunes de les accions que ha portar a terme en aquest sentit durant la primera meitat del mandat municipal, com ara la reflexió a l'entorn del model educatiu de ciutat i la segregació escolar,  propostes concretes per a l'impuls de l'habitatge social a la ciutat o diverses mesures per assolir una fiscalitat més justa.
 
 “Malgrat que som a l’oposició amb un govern socialista que ostenta majoria absoluta i a qui li costa innovar i fer canvis – explicava Mur -, ERC-AG ha demostrat que, amb esforç i insistència, es poden impulsar iniciatives útils, con l’elaboració d’una Guia de Contractació Responsable o la construcció d’una passera que uneixi la Font Verda amb el centre”.  
 

Comentaris


No hi ha cap comentari


El comentari s'ha enviat correctament