Crònica del ple de febrer

Ple febrer 2017
Ple febrer 2017

El d’ahir va tornar a ser un d’aquells plens on les mocions van captar tot el protagonisme de la sessió. De fet, dels quatre expedients que es presentaven, els grups només van intervenir en un, concretament en referència al Pla municipal de drogues.  A banda d’aquest, hi havia dos expedients relacionats amb la reforma del soterrani del Mercat de Sant Carles i la concessió de les parades (que ja vam tractar al ple de desembre) i un altre per esmenar un error en l’adscripció del Teatre Auditori a la societat municipal Granollers Escena SL.
 
En canvi, de les set mocions que finalment van anar a ple (se n’havien presentat 9, però se’n van retirar dos de l’ordre del dia), els grups vam intervenir en 5 d’elles, generant un debat real i necessari.
 
En primer lloc, i en relació al Pla Municipal de Drogues – el qual es va aprovar per unanimitat-, el nostre grup va voler destacar la línia teòrica i metodològica del pla, que evidencia una molt bona feina per part de l’equip tècnic del servei de salut pública. De fet tots els grups vam destacar, com no podia ser d’altra manera, la capacitat i el treball realitzat.
 
Pel que fa a la part executiva, però, creiem que està ben enfocada però potser queda massa oberta pel que fa als detalls de les accions que es duran a terme. Tal i com va explicar la companya Núria Maynou, trobem a faltar la concreció de com actuarem en referència a  la protecció de les noies en la franja d’edat de 14 a 18 anys, si programarem dirigides als pares i mares dels alumnes d’ESO, batxillerat i cicles formatius, o de quina manera mantindrem actualitzat l’Observatori municipal de Consum de Drogues, entre moltes altres qüestions.
 
Per aquest motiu, vam reclamar que es reactivi la Comissió Municipal de Drogodependències com a espai participat amb tots els agents implicats en l’abordament de les drogodependències i on desenvolupar una feina de control i seguiment del pla. No podem convocar aquest consell només cada cop que hem d‘actualitzar el pla. De fet, els darrer cinc anys només s’ha convocat dos cops, al novembre de 2012 i al novembre de 2016, precisament coincidint amb l’elaboració dels nous plans. Son 4 anys de diferència! Sabem que el reglament del propi consell no marca un mínim de trobades, però creiem que com a mínim s’hauria de reunir un o dos cops l’any per tractar la planificació anual i fer un seguiment de les accions. Amb aquesta dinàmica, i amb els recursos necessaris, el pla 2012-2015 no hagués obtingut només un nivell d’assoliment d’objectius mitjà –baix, comentari que la regidora Maria del Mar Sánchez  va respondre  assegurant que el projecte encara no està consolidat, malgrat que porta ja deu anys de recorregut.
 
I pel que fa a les mocions, que com dèiem van ocupar pràcticament tota la sessió plenària, en primer lloc es va aprovar per unanimitat la moció de ciutadans per l’estudi i millora de la seguretat i visibilitat als passos de vianants.
 
També vam aprovar per unanimitat la moció del Grup de la Crida-CUP instant a la cooperació amb el Poble Sahrauí després que s’acceptessin fer algunes modificacions a la versió inicial. En el cas del nostre grup, els hi vam demanar, amb èxit, eliminar l’acord que instava al Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat de Granollers a suspendre els projectes i ajuts econòmics destinats al Marroc. I ho vam fer en tant que considerem que es confonia l'estat marroquí amb la seva població, i no podem deixar de fer projectes de cooperació amb un país per no estar d'acord amb el seu govern, i més quan aquests projectes es fan directament amb entitats no pas amb els governs.
 
Amb els vots favorables de PSC, CiU, ERC i Ciutadans i l’abstenció de la Crida- CUP i PP, també es va aprovar la moció de PDCAT per a la modificació de l’Impost de la Plusvàlua a fi d’evitar l’aplicació automàtica del mateix en els casos que no s’hagi produït l’increment del valor que constitueix el fet imposable del mateix, una qüestió que és de rebut!
 
La moció presentada per la Junta de Portaveus en suport a la Plataforma de Víctimes de l’Alvia 04.155 que sol·licita al Govern de l’Estat la investigació dels fets va prosperar amb l’abstenció del PP i el vot favorable de la resta de grups.
 
El Ple també va aprovar la moció del Grup Municipal Socialista en suport de la presentada per ICV per a la defensa dels interessos de les persones afectades per les clàusules sòl, IRPH, despeses en la formalització de les hipoteques i pel seu acompanyament i assessorament en el procés de reclamació, amb el PSC, CiU, ERC i CUP a favor i l’abstenció de Ciutadans i PP. Aquí també varem intervenir en la línia de deixar constància de les aportacions que varen fer el nostre i grup i que no van ser considerades per l'esmentada formació política. Aportacions que, tal i com va expressar el nostre portaveu Pep Mur, milloraven substancialment la moció i la dotava d'eines per a la difusió i suport a la ciutadania de com combatre les clàusules sol.
 
I hem deixat per al final les més interessants. En primer lloc, el Ple de Granollers fa aprovar la seva adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum, amb el vot favorable dels grups del PSC, PDCat, ERC i Crida-CUP i contrari de Ciutadans i PP. Aquí, el company i diputat Chakir El Homrani va agrair el vot socialista i va posar en valor el fet que 22 dels 25 regidors del Ple votessin a favor de la moció. El Homrani també va explicar que davant la poca voluntat per trobar solucions polítiques, l’única sortida viable són les urnes i l’exercici del dret a decidir i del dret a l’autodeterminació, sempre que hi hagi una majoria social. I malgrat la nostra voluntat d’intentar arribar a acords, som conscients que aquests no seran possibles i que en conseqüència haurem de ser valents per respondre als compromisos i la voluntat de la ciutadania.
 
El regidor republicà El Homrani també va ser l’encarregat d’explicar la nostra abstenció a la moció sobre equitat educativa presentada per la Crida-CUP. Compartim amb ells la majoria dels elements de la moció, però no en compartim d’altres. Vam trobar a faltar (i per això vam proposar algunes esmenes que no es van acceptar) la referència i suport a l’Acord entre el Departament d’Ensenyament i les entitats municipalistes (ACM i FMC) entorn els criteris per la programació escolar dels curs 2017-2018, un acord que vam posar en valor en tant que entenem que la coordinació amb el món local entorn les polítiques educatives és clau. Tampoc compartim la qualificació que la moció fa de la LEC, que la Crida-CUP defineix com impulsora d’una política de privatització de l’educació pública obviant que aquesta llei de caràcter transversal va ser fruit d’un ampli consens on tothom va haver de fer renúncies. En qualsevol cas, vam demanar a la Crida-CUP ajornar aquesta moció per poder arribar a un acord sobre el redactat i perquè creiem que temes d’aquesta importància requereixen generositat per part de tothom,  capacitat de diàleg i un temps suficient per treballar-hi.  Això no va ser possible i per això ens vam abstenir. La moció finalment no va prosperar en tant que PSC i PDCAT hi van votar en contra.
 
Finalment, volem explicar que el nostre grup, a petició del grup socialista, vam decidir retirar de l’ordre del dia la nostra moció sobre sobirania energètica que reclama que l’energia contractada per l’ajuntament de sigui  100% d’origen renovable i per iniciar un procés sancionador contra les empreses de subministraments que incompleixin el protocol de garantia de subministrament a persones o famílies vulnerables i per talls de llum indeguts. La moció es debatrà al ple de març i esperem que puguem arribar a un acord amb la resta de grups per tal que pugui ser aprovada.
 
 
 
 
 

Comentaris


No hi ha cap comentari


El comentari s'ha enviat correctament