ERC-AG insta a l’ajuntament a de Granollers a iniciar processos sancionadors contra les empreses que incompleixin el protocol de garantia de subministrament a persones vulnerables

Pobresa energètica
Pobresa energètica

Davant l’increment del preu mig de l’electricitat,  i davant l’obligació dels operadors energètics a garantir els drets de les persones més vulnerables segons el que estableix la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, ERC-Acció Granollers ha presentat una moció on, entre d'altres, proposa iniciar processos sancionadors contra les empreses de subministraments que incompleixin el protocol de garantia de subministrament a persones o famílies vulnerables i per talls de llum indeguts com ja ha començat a fer l’Ajuntament de Sabadell.

Entre els anys 2008 i 2014 l’increment del preu mig de l’electricitat a l’Estat espanyol ha duplicat l’increment de la mitjana de la resta dels Estats membres de la Unió Europea. El nou marc regulador del preu de l’electricitat ha provocat, per exemple, que al gener del 2017 el preu per MWh hagi estat un 117% més elevat que al gener de 2016.
 
A més de l’energia consumida, el gruix del rebut de l’electricitat correspon al cost de les xarxes i altres costos del sistema. Entre aquests altres costos trobem la cogeneració i residus, la retribució addicional per producció no peninsular i l’anualitat del dèficit tarifari. El model actual no prima, doncs, l’eficiència ni l’estalvi energètic ja que gran part del cost de l’electricitat no es basa en el consum. Els interessos econòmics de les elèctriques han passat fins ara per davant de l’interès general amb la connivència de l’Estat, explicant en gran part l’increment del rebut que paguen les famílies.
 
La ciutadania, i sobretot aquells col·lectius amb major vulnerabilitat, és qui pateix en major mesura aquesta situació. No només ha de suportar l’augment tarifari, sinó que a més pateix les implicacions sobre la salut provocades per un sistema basat en la generació a partir de combustibles fòssils. La implantació del bo social no ha estat suficient per atendre les necessitats de les famílies amb majors dificultats econòmiques. Les mesures per mitigar l’impacte de la pobresa energètica han comportat un esforç per part de les administracions locals que han intentat donar resposta a través d’ajuts per al pagament dels rebuts. En el cas de Granollers, el darrer Pla de Xoc incloïa una partida de 30.000€ per ajuts a la pobresa energètica.
 
Els operadors energètics estan obligats a garantir els drets de les persones més vulnerables segons el que estableix la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. Les operadores han d’informar necessàriament l’Ajuntament abans d’efectuar un tall de subministrament per fer prevaldre el principi de precaució. En aquells casos en què no se segueix aquest procediment, els ajuntaments poden iniciar un procés sancionador contra les empreses subministradores que fan talls de llum indeguts i que incompleixin el protocol de garantia de subministrament a persones o famílies vulnerables.

Comentaris


No hi ha cap comentari


El comentari s'ha enviat correctament