Formació professional, integral i contínua

EMT
EMT

La formació professional és un dels instruments més potents per transformar la realitat d’un territori com el nostre, on la indústria, malgrat el context de crisi, encara té un gran dinamisme i un pes important en el conjunt de l’economia.
 
Però a Granollers queden encara molts buits per omplir, i per aquest motiu un dels reptes principals educatius de la nostra ciutat és el de potenciar el nostre model de formació professional a través d’una visió molt més global i valenta.
 
En primer lloc, cal treballar amb més profunditat la relació entre el  sistema formatiu i les necessitats del teixit empresarial del territori, a través de l’articulació d’una estratègia de desenvolupament econòmic vinculada a les polítiques d'FP. Per això, és urgent i necessari que les regidories d’educació i promoció econòmica del nostre ajuntament deixin de treballar d’esquenes, com han fet fins ara.
 
En aquest sentit, el més urgent és enfortir el conjunt de l’oferta d’FP que es realitza a la nostra ciutat, connectant l’FP reglada amb les qualificacions professionals,  la formació ocupacional i la formació contínua i entendre que la formació professional és un instrument per donar sortida a les vocacions professionals dels nostres joves, però també a les necessitats de les persones en atur, la reinserció laboral dels quals passa obligatòriament per la millora de l’ocupabilitat i l’acreditació de competències. I no podem oblidar la necessitat de fomentar les qualificacions professionals mitjançant la formació continua dels treballadors i treballadores.
 
D’altra banda, per  connectar les necessitats dels sectors productius de la ciutat i el seu entorn – indústria, comerç i serveis – amb l’oferta formativa existent, cal fer més passos per implicar el teixit empresarial en l’aposta pel model dual de la FP, l’altre gran prioritat que hem de tenir a Granollers, promovent que els sectors productius de la ciutat es facin seus els cicles formatius i augmentant la relació entre empreses i centres educatius.
 
Tenim el teixit i els recursos suficients per ser referents en formació professional tant a l'àmbit comarcal com al país. Però només ho aconseguirem amb consens,  treball conjunt i ganes de fer una aposta decidida pels ensenyaments professionals.

Pep Mur i Planas
Article publicat al Granollers Informa de febrer
 

Comentaris


No hi ha cap comentari


El comentari s'ha enviat correctament