ERC-AG torna a reclamar un pla per la renovació de les canonades d’aigua arran l’increment d’avaries

Trencament canonada fibrociment
Trencament canonada fibrociment

El número d’avaries a les canonades de fibrociment es va incrementar un 30% al 2016 respecte l’any anterior. Mentre que al 2015 es van produir 44 avaries, aquesta xifra es va situar en 57 al 2016. Gairebé una seixantena d’avaries que van suposar una despesa de 160.000€ per arranjar-les, un 75% més respecte l’any anterior.
 
Aquestes dades mostren com s’està agreujant la problemàtica entorn al manteniment de la xarxa de subministrament d’aigua potable a la ciutat. Recordem que segons un estudi que SOREA fet al 2008 sobre l’estat de les canonades de subministrament d’aigua potable de fibrociment, 1 de cada 5 estava, en aquell moment, en perill de trencament sota funcionament habitual de la xarxa.
 
Aquest estudi també demostra que la xarxa té una degradació evident i la majoria canonades han perdut la seva capacitat portant des del dia de la seva entrada en servei,  i l’eficiència en el servei de distribució està limitada.
 
La xarxa de canonades de subministrament d’aigua potable de Granollers data de principis dels anys 70 i està formada per tubs de fibrociment de 80 a 300 mm de diàmetre. Les canonades de 80 i 100 mm diàmetre són les que tenen més risc de trencament, concretament un 50% i 36% respectivament. Aquestes canonades suposen més del 20% de la xarxa.
 
Malgrat aquesta situació, el ritme d'inversió per substituir les canonades antigues està lluny de ser suficient. La longitud total de canonades de fibrociment a la ciutat és de 77,3 quilòmetres, però al 2016 només es van substituir 688 metres de canonades de fibrociment, amb una inversió total de 163.051€, el mateix que es va gastar el consistori en arreglar les fuites.
 
Per tot plegat, ERC-AG va insistir ahir al Ple en la necessitat d’elaborar un pla de renovació de les canonades de subministrament d'aigua amb una priorització de les actuacions en funció de les zones de risc i amb una calendarització clara per tal de preveure’n la  seva substitució per canonades de fosa o polietilè, segons convingui.
 
L’equip socialista va reconèixer el problema, però al·leguen que no poden augmentar les inversions fins que no acabi el contracte amb SOREA, al 2021. Cal recordar que el juliol de 2012 es va limitar a 110.000€/anys la inversió per manteniment preventiu de la xarxa (substitució canonades antigues, entre d’altres) a través d’una addenda al contracte amb SOREA. Aquest topall anual, però, s’ha superat alguns anys (per exemple, al 2013 i al 2016) mentre que els anys 2012, 2014 i 2015 no es va esgotar aquesta partida.

Comentaris


No hi ha cap comentari


El comentari s'ha enviat correctament