ERC-AG reclama una reformulació participada del Pla d’Habitatge 2017

Roda premsa habitatge 2017
Roda premsa habitatge 2017

Després de presentar-se els resultats del Pla d'Habitatge 2016, ERC- Acció Granollers demana un replantejament del Pla de cara a l’edició de 2017, que enguany té previst una despesa de 229.000€. ERC-AG considera imprescindible que el nou pla es dissenyi de forma molt més participada i amb una difusió més acurada per tal que arribi a tota la ciutadania.
 
Josep Maria Catot, representant d’ERC-AG al Consell d’Administració de Granollers Promocions, ha valorat els resultats del pla d’habitatge de 2016 com a “fracàs parcial” un cop constatat que les ajudes previstes en aquest pla quedaran lluny d’esgotar-se.
 
Ho h afet després que la regidora Núria Maynou, titular de la Comissió Informativa de Territori i Ciutat, hagui explicat que el bloc de promoció al lloguer social, que inclou ajudes al lloguer i incentius per ampliar el parc d’habitatges de la Borsa de Lloguer Municipal, només executarà el 49,9% de la partida, 114.339,16€ dels 228.946€ pressupostats, mentre que pel que fa al bloc de polítiques rehabilitació i accessibilitat, s’atorgaran 123.269,69€ dels 171.000€ disponibles (72%).
 
“El tema d’habitatge social és un tema molt sensible per la ciutadania, ja que molta gent no té encara garantit el dret a l’habitatge – ha assegurat Catot –, i el fet que es perdin diners destinats a aquestes polítiques només pot ser qualificat de fracàs”.
 
ERC-AG considera que aquestes dades són el resultat d’un mal disseny del pla i  d'una mala comunicació. Tal i com han explicat els republicans, “el pla no ha estat participat, i en conseqüència es va fer sense conèixer les necessitats reals de la ciutadania”, la qual cosa ha generat un doble problema: per una banda manca de legitimitat del pla, i per l'altra una baixa qualitat del mateix. Catot ha posat com exemple les ajudes al lloguer per a joves, que es van dissenyar des d’urbanisme i sense que la regidoria de joventut impliqués als col·lectius de joves de la ciutat. En aquest cas, l'execució de la subvenció serà de menys del 60%.
 
Respecte a la difusió del pla, Catot considera que malgrat l’esforç fet per incrementar les accions de comunicació, tal i com va reclamar el grup d'ERC-AG, aquestes no han estat prou efectives per una manca de diagnosi i anàlisi previ, i ha posat com exemple el fet que només un local comercial ha demanat l’ajuda a l’accessibilitat. “La comunicació de les ajudes a la ciutadania en igualtat de condicions garanteix la distribució justa de les ajudes, però això no ha estat possible”, ha assegurat Catot.
 
Davant aquests resultats, ERC-AG ha demanat a l’equip socialista tres coses: que faci una autocrítica; que realitzi una difusió constant sobre els avantatges de fer un contracte de lloguer a través de la Borsa de Lloguer Municipal, i una reformulació del Pla d'Habitatge de cara al 2017. Aquesta reformulació ha d’incloure necessàriament més participació ciutadana per dissenyar les ajudes, que sumi els diners no gastats al pla de 2016 per tal que aquests no s'acabin destinant a altres qüestions, i que s’emmarqui dins d’un Pla Estratègic d’Acció Social per tal que les accions municipals en habitatge social vagin més enllà de l’actual model assistencialista basat en ajudes i subvencions.
 
 

Comentaris


No hi ha cap comentari


El comentari s'ha enviat correctament