Crònica del ple de desembre

ple desembre 2016
ple desembre 2016

Com és tradicional, ahir el ple va rebre la visita dels pare Noel de Granollers, que van portar regals per a tots els grups municipals i van expressar els seus desitjos pel 2017.

 

A banda d’aquest fet, que marca l’inici de les festes nadalenques al consistori, el ple de desembre va tractar una sèrie de punts importants per la ciutat, el primer dels quals va ser l’aprovació de la Guia de Contractació Pública Responsable, un punt en el que el nostre grup es va abstenir.

 

No és cap novetat que les empreses de serveis que treballen pels ajuntaments ofereixen pitjors condicions laborals als seus treballadors i treballadors que les que el propi ajuntament ofereix als seus treballadors públics. I amb la crisi econòmica, molts ajuntaments han optat per externalitzar cada cop més serveis i reduir de la despesa destinada als seus contractes com una mesura de contenció, la qual cosa ha afavorit encara més la precarització laboral dels treballadors i treballadores d’aquestes empreses. El de Granollers no ha estat una excepció. A tall d’exemple, actualment una persona que treballa indirectament pel nostre ajuntament pot arribar a cobrar per la mateixa feina fins a un 40% menys que un treballador contractat directament pel consistori.

 

És per això que una de les demandes d’ERC-AG per aquesta legislatura és avançar en l’equiparació dels drets laborals dels treballadors i treballadores indirectes de l’ajuntament amb els dels treballadors i treballadores públiques. I amb aquest objectiu vam presentar al maig un protocol de contractació pública socialment responsable en matèria laboral que l’equip socialista es va comprometre a treballar.

http://www.pepmur.cat/article/38344/erc-accio-granollers-proposa-laprovacio-dun-protocol-per-garantir-les-condicions-laborals-

 

Dimarts, després de més de sis mesos treballant-t’ho, finalment el Ple va aprovar la guia de contractació pública responsable, un document més ampli que el nostre protocol, en tant que també inclou clàusules ètiques i mediambientals, però, en conseqüència, més genèric.

 

Des d’ERC-AG creiem que és un primer pas, però que calia més valentia per assolir una autèntica responsabilització dels drets laborals de totes les persones que treballen a i per l’Ajuntament. I van posar alguns exemples per explicar això, com ara el fet que la presentació dels plans d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones només serà condició d’execució, i no pas un criteri de valoració, per aquelles empreses de més de 250 treballadors (o dit d’altra manera, obliguem a qui ja està obligat per llei), o la no inclusió del deure per part de l’ajuntament participar activament en els processos de mediació del Tribunal Laboral de Catalunya en cas de conflicte laboral

 

El govern municipal, un cop més, ha volgut ser massa prudent i això ha fet que tornem a aprovar un document prou digne, però que podria acabar sent un document més de bones intencions, sense una aplicació real. I, a més, sense garanties pel que fa al compliment pe part de les empreses d’aquestes clàusules, en tant no es nomenarà cap responsable per l’aplicació i seguiment de les clàusules socials, ètiques i mediambientals, tal i com vam demanar.

 

Un altre punt rellevant del Ple va ser l’aprovació del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima de Granollers, més conegut com a PAESC, un nou document de compromís de l’Ajuntament, en aquest cas en referència a la mitigació i l’adaptació de Granollers al canvi climàtic.

 

A Granollers, des de fa anys s’hi du a terme un treball significatiu pel que fa a la protecció del medi ambient. Malauradament, tot aquest esforç es veu contradit, per exemple, pels alts nivells de contaminació atmosfèrica, o per la voluntat de remetre l’espai de Palou amb el nou Pla Director del Circuit de Catalunya.

 

Hem de dir que el PAESC, de forma general, no ens desagrada pas, i fins i tot trobem algunes accions interessants. Però alhora trobem a faltar alguns aspectes que per nosaltres son importants pel que fa a les accions del pla, la part més executiva.

 

En d’altres, trobem a faltar, en molts casos, la corresponsabilitat dels actors de la ciutat en l’execució d’aquestes propostes (empreses, ciutadans no vinculats a cap entitat, associacions, etc.), perquè l’adaptació al canvi climàtic és una cosa que afecta a tot Granollers i no només a l’Ajuntament, i que ha d’esdevenir una lluita social col·lectiva, i, en aquesta línia, ens hagués agradat que s’haguessin incorporat més projectes pilot amb la participació activa i executiva de veïns i empreses. Finalment, també trobem a faltar una política més activa en que fa els residus i en la lluita contra la pobresa energètica.

 

Altres punts del ple van ser l’adopció institucional de la Declaració Universal sobre els Arxius; aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals i rebaixada del tipus de gravamen de l’IBI per tal el rebut no s’incrementi, després de la revaloralització del valor cadastral feta des del govern español; l’aprovació com cada any del conveni per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès; l’aprovació del plec de clàusules administratives particulars i condicions d'explotació de les parades del Mercat Municipal Sant Carles, i es va informar (i per tant no es va votar) de la proposta de canvi de nom del nou centre d'educació secundària, que portarà el nom de la científica Granollerina Marta Estrada, una decisió que ens complau molt tenint en compte que així ho demanàvem al nostre programa de 2015!

 

Respecte a les mocions, es van aprovar per unanimitat la dos presentades pel PP, la primera per la difusió del telèfon de denúncia de assetjament escolar (això sí, després que el grup popular eliminés la referència al telèfon espanyol, donat que a Catalunya ja disposem des de fa anys del 111 i el 116) i, la segona, contra la violència masclista a l’esport.

 

Al ple també vam aprovar la moció socialista en suport a "Som 27 i més", amb els vots favorables de PSC, CIU, ERC-AG i CRIDA-CUP i l’abstenció del PP i Ciutadans. Cal recordar que la Crida-CUP va presentar una moció pràcticament igual al setembre, i a la que el PSC hi va votar en contra sense entrar, ni tan sols, a negociar el redactat (podeu recuperar la crònica aquí http://www.pepmur.cat/article/38568/cronica-del-ple-de-setembre-1). Per aquest motiu vam prendre la paraula per felicitar al grup socialista per rectificar i tornar a presentar, tres mesos després, aquesta moció, ja que rectificar és positiu i necessari i equivocar-se forma part del procés educatiu. Així doncs, ens en alegrem que s’hagi aprovat aquesta moció que té per l’objectiu recolzar les 27 persones afectades i tota la gent que es mobilitza i que els darrers anys estan patint una persecució per part de la fiscalia. Però, igualment, vam manifestar la nostra preocupació pel fet que, tal i com es reflexa a la part expositiva de la moció, al setembre l’equip de govern no tingués coneixement dels detalls i fets d’aquesta situació i malgrat tot votés en contra de la moció.

 

 

 

Comentaris


No hi ha cap comentari


El comentari s'ha enviat correctament