ERC-AG proposa mecanismes per un model educatiu inclusiu

Acte Educació
Acte Educació

Josep Bargalló, ex conseller d’ensenyament de la Generalitat, va assegurar ahir en un acte organitzat per ERC-AG, que l’actual model educatiu és ineficient, en tant que no posa a l’alumne al centre de les polítiques educatives: “tenim un sistema educatiu que encara segrega, que no innova i es tanca en sí mateix, que central i rígid”.  Per això, va reclamar una major corresponsabilitat entre la Generalitat, Ajuntaments i escoles. “No hi haurà un millor sistema educatiu a Catalunya sense una major corresponsabilitat educativa per part dels ajuntaments i una major voluntat de la Generalitat per cedir responsabilitats”.
 
L’acte organitzat ahir tenia com objectiu debatre el model educatiu de la ciutat i el paper de l’Ajuntament per lluitar contra la segregació escolar. En aquest sentit, Bargalló va assegurar que “la funció del món municipal en el sistema educatiu és fonamental".
 
I precisament des del punt de vista de les accions que es poden impulsar des del consistori, ERC-AG va presentar un document de reflexions entorn l’alt índexs de segregació escolar a la ciutat i amb propostes concretes per millorar la inclusió social a les escoles.
 
En primer lloc, ERC-Acció Granollers considera que no es pot enfocar la qüestió de la segregació des d’un punt de vista exclusivament educatiu, ja que l’origen d’aquesta problemàtica radica en el sistema econòmic, que és el principal generador de desigualtats. Per aquest motiu, reivindica l’elaboració d’un Pla Estratègic d'Acció Social com a mecanisme per atacar les causes estructurals de la desigualtat.
 
Aquest enfocament, però, no significa que no es puguin prendre mesures en l’àmbit educatiu. Perquè, malgrat que les experiències que es poden dur a terme des de l’àmbit de l'educació no resolen el problema social, poden fer-nos avançar cap a un sistema educatiu més cohesionat i més equilibrat.
 
En aquest sentit, ERC-AG considera zonificar el mapa escolar a Granollers no només no milloraria la segregació sinó que l’agreujaria, i per això considera que abans de prendre cap tipus de decisió, es faci una reflexió en profunditat sobre les causes de la segregació des d’un punt de vista més global i un treball en xarxa que doni com a resultat pacte de ciutat, amb acords a escala local sobre estratègies que fomentin una escolarització socialment equilibrada.
 
Per ERC-AG, la millora de la inclusió a les escoles passa per una major implicació en la Taula de Concertació Local per part de l’Ajuntament, un major suport de l’Ajuntament als equips directius de les escoles que tenen més problemes de segregació i que treballen o volen treballar amb projectes educatius clars, un bon manteniment dels centres escolars públics, i potenciar el nivell compensador fora de l’horari escolar per garantir l’accés en igualtat de condicions a les activitats extraescolars, de lleure, culturals i esportives.

Comentaris


No hi ha cap comentari


El comentari s'ha enviat correctament