ERC-AG PRESENTA LES SEVES PROPOSTES CONCRETES A LES ORDENANCES FISCALS DE 2017

Regidors grup municipal ERC-AG
Regidors grup municipal ERC-AG

El grup municipal republicà ha presentat, un any més, les seves propostes de modificació a les Ordenances Fiscals de cara al 2017. Tal i com ja hem expressat en altres ocasions, reclamem que l’equip socialista apliqui el principi de contribució segons la capacitat econòmica dels ciutadans i ciutadanes mitjançant la tarifiació social, sobretot als serveis educatius com ara les Escoles Bressol i l’Escola de Música. I proposem mesures per incentivar bones pràctiques mediambientals i socials i sobre tot com a eina generadora de justícia social.
 
ERC-AG proposa, entre d’altres, una rebaixa a l’IBI als pisos que es lloguin amb un preu inferior al preu de lloguer que té establert la borsa de mediació per al lloguer que gestiona l’oficina local d’habitatge. I estableix un tram de bonificacions, en funció del percentatge de rebaixa del preu de lloguer envers el que té establert la borsa de mediació per al lloguer que gestiona l’oficina local d’habitatge, que aniria del 45% (rebaixa del 20% del preu de borsa) al 95% (rebaixa per sota del 50% del preu de borsa).
 
Respecte a l’IAE, el grup republicà proposa una bonificació del 25% en el supòsit de que la renda o rendiment net negatiu no comporti un decrement de la plantilla de treballadors en relació als centres de treball a Granollers.
 
Pel que fa a la taxa d’escombreries domiciliàries, ER-AG proposa l’exempció de la quota de la present taxa per aquelles persones que acreditin haver estat desnonades en un  procediment d’execució hipotecària de l’habitatge habitual, des del dia que van abandonar l’habitatge i d’acord amb un sistema de prorrateig. També proposa una reducció del 10% de la taxa quan es truqui dos cops o més l’any al Servei de Recollida gratuïta de mobles i residus voluminosos, per contribuir al reciclatge i evitar l’abandonament de mobles al carrer.
 
Per enganxament de la grua sense desplaçament fins al dipòsit per a tot tipus de vehicles automòbil de quatre o més rodes, ERC-AG també proposa una bonificació del 20% als conductors als que no se’ls hagi imposat cap multa de trànsit els darrers 2 anys.
 
D’altra banda, el document presentat incorpora una bonificació del 10% addicional pels serveis de Menjador a Domicili, teleassistència i treballadors familiars quan els usuaris en facin servir dos o més serveis.
 
Finalment, pel que fa als serveis escolars, ERC-AG ERC-AG proposa una bonifiació del 50% de la taxa de les Escoles Bressol en el segon fill matriculat i insisteix en que a l’Escola de Música les taxes siguin les mateixes tant pels empadronats i empadronades a Granollers que pels que vénen de la comarca, amb l’establiment d’un barem que doni prioritat als usuaris i les usuràries de Granollers. En diverses ocasions, el PSC ha defensat “criteris fiscals positius” a favor de les persones de la ciutat, malgrat que aquesta és una praxis discriminatòria que atempta contra el principi d’igualtat i tenint en compte que aquesta diferenciació de preus en les taxes entre empadronats i no empadronats és totalment il.legal, i hi ha molta jurisprudència que així ho estipula.

Comentaris


No hi ha cap comentari


El comentari s'ha enviat correctament