ERC-AG proposa una metodologia concreta per posar en marxa els pressupostos participatius

RDP Pressupost i OF
RDP Pressupost i OF

Davant l’anunci de l’equip de govern socialista de debatre enguany ordenances fiscals i pressupostos 2017 de manera conjunta, el regidor Chakir El Homrani, titular de la Comissió de Govern i Economia, s’ha mostrat “satisfet” donat que després d’insistir-hi els darrers anys, “finalment sembla que serà una realitat”, i permetrà “un debat més endreçat que ajudarà a la ciutadania a conèixer millor les finances de l’Ajuntament”.
 
I malgrat que encara falten uns mesos per la seva aprovació, tornem a reclamar a l’equip de govern socialista la implantació de la tarificació social a les taxes municipals, especialment als serveis educatius, i que es posi en marxa mecanismes de participació per elaborar els Pressupostos. I en aquesta línia hem presentat un model concret de Pressupostos Participatius.
 
Recordem que tots els grups de l’oposició, amb excepció de Ciutadans, han reclamat la posada en marxa de processos participatius per elaborar el Pressupost Municipal, una demanda que portem al nostre programa des del 2003 i que ha reclamat durant molts anys. Pel grup republicà, no es tracta de qüestionar la responsabilitat del govern local en el procés pressupostari, sinó de permetre la participació de la ciutadania en la definició de les seves prioritats i en la discussió de com distribuir els recursos econòmics existents.
 
Considerem necessari augmentar la participació i la coresponsabilitat dels ciutadans de Granollers en tots els àmbits de la gestió pública, però sobretot en l'àmbit de l'elaboració del pressupost anual de l'Ajuntament, inicialment pel que fa a la despesa. La regidora republicana Núria Maynou ha destacat que aquesta “és una manera d’implicar els granollerins i granollerines en el dia a dia de la ciutat” i que “a més de permetre fer uns pressupostos millors, els pressupostos participatius també fomenten una ciutadania més crítica, activa, i implicada”.
 
MODEL DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
Des del 2003, ERC-AG hem demanat reiteradament a l’equip de govern que permeti a la ciutadania decidir una part del pressupost d’inversions del seu barri. Ara anem més enllà, amb una proposta més treballada i concreta. “Estem en un moment on les propostes han d’anar més enllà de les generalitzacions de les mocions”, ha assegurat Chakir El Homrani, qui ha destacat que aquesta proposta pretén “exemplificar una manera de treballar que es basa en presentar propostes amb una metodologia clara sobre com executar-les i arribar als objectius”.
 
Maynou, per la seva part, ha explicat aquesta metodologia a través de  diferents fases.  En una primera fase, s’hauria de presentar el procés a tota la ciutadania i les entitats, donat que és important fer una explicació prèvia i de caràcter formatiu sobre què és i com s’organitza el pressupost i sobre quines partides i en quina mesura es podrà decidir el pressupost.
 
En una segona fase, es convocarien una sèrie d’assemblees que debatrien les propostes a fer. N’hi hauria de dos tipus, l’Assemblea de Barris, una per cada un dels barris de Granollers, i les Assemblees Sectorials o temàtiques. Les assemblees de barris estarien dinamitzades per les Associacions de Veïns, amb el suport tècnic de l’Ajuntament, i serien obertes a tots els veïns i veïnes que hi volguessin participar. Les assemblees sectorials, per la seva part,estarien formades per les entitats de l’àmbit a debatre (esports, cultura, educació, joventut...).
 
Cada assemblea, un cop recollides les propostes, haurien de triar un representat, els quals, en una tercera fase, formarien l’Assemblea de Propostes, la qual seria l’encarregada de fer la valoració de totes les idees  i definir un document final.
 
Aquest document de propostes passaria, en una quarta fase, a mans de la Comissió de Seguiment, formada per polítics, tècnics i delegats de seguiment escollits per les assemblees. Aquesta comissió faria una avaluació tècnica i econòmica de totes les propostes formulades i una priorització de les mateixes d’acord amb els recursos existents. D’aquí, sortiria el document final que en una cinquena i última fase hauria d’aprovar el Ple, en el context del Pressupost.
 
És important que l’oposició participi de forma activa en tot el procés d’elaboració de pressupostos participatius en tant que s’ha demostrat que aquests funcionen millor allà on l’Oposició participa activament del procés. És l’exemple de Terrassa, on l’oposició política participa activament en el procés d’organització i seguiment del pressupost participatiu a través de la Comissió Política.
 
Maynou també ha explicat que aquest model de pressupostos ha d’anar més enllà de la partida d’inversions i incloure processos participatius a diferents partides del pressupost ordinari referits a projectes culturals, esportius, juvenils, etc. de la ciutat. “S’hauria d’analitzar la quantitat a decidir de cada una de les partides, però creiem que no hauria de ser inferior al 5% del pressupost d’inversions, uns 2M€”.
 
 
ORDENANCES FISCALS PROGRESSIVES
Respecte a les Ordenances Fiscals, El Homrani ha destacat que aquestes no es poden deslligar del debat dels Pressupostos en tant que “no són només una eina de recaptació, si no que també poden actuar com a eina per fer polítiques socials i mediambientals i afavorir determinats col·lectius”.
 
D’altra banda, El Homrani ha mostrat la seva sorpresa davant la petició del PSC per fer-li arribar les propostes a les noves ordenances fiscals sense que aquests hagin elaborat l’estudi sobre tarificació social al que es van comprometre. “L’equip de govern justifica aquesta incompliment perquè considera que les ordenances fiscals ja són prou justes, malgrat que a finals de maig a la Comissió Informativa ens van assegurar que ens entregarien els resultats de l’estudi en uns dies. Això demostra que els compromisos presos en els debats del Ple, quan es traslladen a les informatives, es perden en la voràgine”. El Homrani també assegura que la negativa del PSC a estudiar i implementar  la tarificació social també “demostra la falta de voluntat de l’equip socialista de sortir del seu espai de confort” ja que el que demana  és un debat global sobre les ordenances fiscals que vagi més enllà de la política de recaptació, i no només fer-hi modificacions puntuals”.
 
Creiem que les ordenances fiscals tenen un paper clau per incentivar bones pràctiques mediambientals i socials a les empreses i sobre tot com a eina generadora de justícia social mitjançant la redistribució i la tarificació progressiva.  A més d’aquesta visió com a eina transformadora, “a través de les ordenances fiscals també podem i han de donar suport a tots els treballadors/es, autònoms, comerciants i petits empresaris/es que estan tirant endavant cada dia l'economia i el treball a la nostra ciutat i incentivar mesures per preservar el medi ambient i lluitar contra la contaminació atmosfèrica a la nostra ciutat”.
 
 
 

Comentaris


No hi ha cap comentari


El comentari s'ha enviat correctament