ERC-AG reclama un major impuls de l’habitatge de lloguer social i mesures per impedir l'exclusió social residencial

ERC-AG aplaudim la iniciativa del govern local per impulsar un programa global d’habitatge, que al 2016 es dotarà amb una partida de 761.000€.  Tot i així, el grup municipal republicà ens vam abstenir al passat Ple a la modificació de pressupost referent a aquest tema, en tant que considerem que les polítiques d’habitatge social han de respondre a una estratègia d’acció social dissenyada de forma consensuada.
 
Com a conseqüència de la manca d’anàlisi i debat amb els agents polítics i socials, trobem a faltar una sèrie d’accions en aquest Pla global d’habitatge, en especial pel que fa referència a l’impuls de forma directa el lloguer social a la nostra ciutat.
 
En primer lloc, la falta d’accés a l’habitatge no només afecta als joves, sinó que afecta a tota la societat en general. Un dels col.lectius més vulnerables és el de la gent gran, per això, des d’ERC - Acció Granollers proposem avançar en  la construcció de pisos assistits, que comporta el fet de disposar de serveis compartits entre tota la promoció de l’edifici, i desenvolupar programes de convivència entre els joves i la gent gran.
 
Pel que fa a les mesures per promoure l’accés a habitatges de lloguer social, trobem a faltar mesures per disminuir el nombre d’habitatges desocupats. Malgrat Granollers disposa d’una Borsa de mediació per al lloguer, creiem que cal invertir més recursos per tal de posar en joc els múltiples habitatges buits existents a la ciutat. Per exemple, a través d’un Programa de reforma per lloguer, mitjançant el qual els propietaris d’habitatges desocupat o en mal estat en cedeixen temporalment l’ús a l’Ajuntament, que en farà les reformes necessàries per tal de posar l’immoble a disposició de la Borsa d’Habitatge municipal. A més, l’ajuntament podria impulsar  la contractació d’empreses de caràcter social per a la realització de les reformes a fer en l’habitatge. D’aquesta manera, tal com ja s’està realitzant en diferents municipis de Catalunya, s’incrementaria el nombre d’habitatges de lloguer disponibles a la ciutat.
 
A més, cal actuar per impedir l'exclusió social residencial i evitar, tant com es pugui, la guetització de determinats barris. Per això reclamem a l’equip de govern que en aquest nou pla d’habitatge que ha anunciat es contemplin nous mecanismes per detectar problemàtiques de convivència en pisos amb sobreocupació, s’estudin mesures per a la millora de les condicions d'habitabilitat a causa de situacions d'amuntegament i infrahabitatge i es faci una distribució acurada i homogènia dels serveis municipals perquè arribin a tothom.
 
Finalment, trobem a faltar mesures per millorar la sostenibilitat i qualitat dels habitatges, referit tant als de nova construcció com als habitatges antics.

Comentaris


No hi ha cap comentari


El comentari s'ha enviat correctament