Crònica del ple d’abril

Si hem de descriure el ple d’ahir en unes poques paraules, segurament diríem “carregat” i “poc negociador” per part de l’equip de govern. De fet, els darreres mesos hem vist com el to de les intervencions als plens, i molt especialment el de l’equip de govern, s’ha anat tornant cada cop menys cordials a mesura que alguns grups de l’oposició fem públics alguns temes incòmodes pel PSC i pels quals demostren no tenir arguments. I quan això passa, o bé ens responen que d’aquell tema se’n parlarà a la comissió informativa, o bé ens comparen amb el que fa algun altre municipi.
 
Un exemple del primer cas. Ahir vam tornar a reclamar al ple que l’equip de govern donés resposta a una pregunta formulada al ple del 29 de març i sobre la que un mes després encara no s'ha donat cap explicació. Concretament, volem saber per què el consistori no ha comparegut a les convocatòries del Tribunal Laboral de Catalunya (TLC) en relació al conflicte laboral entre les empreses concessionàries de contractes públics de neteja d’equipaments públics i els seus treballadors i treballadores.  Només al 2016, l’Ajuntament de Granollers ha estat convocat, sense que hagi comparegut, el 24/2/2016  i el 9/3/2016.

El PSC va derivar la resposta a la Comissió Informativa, tal i com va fer al ple anterior, per la qual cosa el regidor El Homrani va recordar a l’equip de govern l’obligatorietat de respondre a la pregunta al propi Ple, en tant que l’article 105 del Decret legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya determinen les preguntes formulades oralment en el decurs d'una sessió plenària han d'ésser contestades en la sessió següent, llevat que l'interpel·lat hi doni resposta immediatament.

Malgrat que la legislació vigent obligava a l’equip de govern a respondre la pregunta, l’alcalde va insistir en que  la resposta se’ns donaria a la Comissió Informativa pertinent. Per això hem denunciat públicament que el PSC atempta contra la legislació vigent respecte al dret d’informació dels grups municipals de l’oposició. A més de saltar-se el ROM i el Decret 2/2003, considerem que el PSC fa trampes derivant les respostes a les comissions informatives, donat que aquests, a diferència del Ple, no són espais de debat públic.

Per cert, no podem deixar de recordar que l’alcalde Mayoral al ple de març  va acusar la regidora Maynou de “malmetre el ROM” a l’intervenir sobre un tema (precisament el del conflicte amb aquestes empreses de neteja) que no s’ajustava a l’expedient que s’estava tractant en aquell moment. Si això és malmetre el ROM, quin nom hauríem de posar a saltar-se tan descaradament el ROM i el Text Refós pel que fa al dret d’Informació Pública?

 

Quan el PSC no té arguments, dèiem, o bé diuen que d’aquell tema se’n parlarà a la Comissió Informativa, o bé ens comparen amb el que fa algun altre municipi. Aquest segon cas també es va evidenciar al darrer ple, quan el PSC va haver d’explicar per què votava en contra d’eliminar l’ús del Glisofat. L’única resposta va ser que a altres municipis de la comarca on governa ERC se’n fa ús, referint-se a Lliçà d’Amunt, on vam entrar a govern fa només un mes! En qualsevol cas, basar-se en el que fa la resta de municipis no és, per nosaltres, un argument ni sòlid ni vàlid. Hi ha alternatives, així ho demostra el fet que molts ajuntaments, com Barcelona, Mataró, Vilanova i la Geltrú o Tarragona, ja han deixat de fer servir el glisofat en jardineria. Granollers, com han fet altres municipis, podrien optar per potenciar la plantació  de plantes autòctones (protecció biològica integrada) i per l’extracció manual, mètodes que requereixen més esforç però són més ecològics, reconduint  així el concepte de males herbes.
 
Altre tema que es van tractar al Ple va ser una nova modificació del pressupost de l’Ajuntament, la número 13. En total, ja sumem modificacions per valor de 7.288.887€, un 9,72% del pressupost inicial. I no ha passat ni mig any des de l’aprovació del pressupost! Com sempre, el nostre grup es va abstenir, donat que aquest és un tema de gestió de govern.
 
També vam prorrogar el Pla de Mobilitat Urbana 2009-2015 fins al desembre del 2016 per tal de poder demanar una subvenció de la Diputació, donat que per accedir-hi és necessari disposar d’un Pla de Mobilitat vigent.  En qualsevol cas, aquest no és l’únic pla municipal que va caducar al 2015. El Pla Director de la  Societat del Coneixement, el Pla Director de Cooperació, el Segon Pla Municipal de Drogues, el Pla d’Infància i d’Adolescència, el Pla d’Igualtat de Gènere... Alguns d’ells estan en procés de revisió i actualització, d’altres no en sabem res. El que està clar, és que se’ls gira la feina, a l’equip de govern!
 
El Ple també va aprovar per unanimitat deixar sense efecte un acord del 2009 pel qual es va cedir un terreny al costat de l’Hospital de Granollers a les Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús per tal de construir, abans de cinc anys, un a unitat polivalent de Salut Mental. Han passat aquests cinc anys i no s’han iniciat els tràmits per aquesta obra, motiu pel qual es rescindeix la sessió.
 
ERC-AG ens vam abstenir a l’hora de desestimar les al·legacions de la CRIDA-CUP al Mapa de Capacitat Acústica, malgrat la lògica dels arguments de l’informe tècnic. Aquest vot, però, és conseqüència de la manera de fer del PSC, que pràcticament mai accepta al·legacions ni dels grups de l’oposició ni dels ciutadans o entitats. Potser no era al Mapa de Capacitat Acústica on s’havien de presentar aquestes al·legacions, però el que és evident és que malgrat que el Ple és l’espai públic on s’han de generar debats en torn a diferents temes d’interès per la ciutat, com ara la contaminació acústica, l’equip de govern ha demostrat un cop més la seva incapacitat per debatre i d’incorporar les demandes de l’oposició a la seva acció de govern.
 
I un altre exemple de la manca de voluntat negociadora demostrada pel PSC en aquets Ple és que de les 7 mocions presentades pels grups de l’oposició, només dos van ser aprovades: una d’elles presentada pel PSC i CIU de defensa de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de Mesures urgents per afrontar la emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, i l’altra presentada per Ciutadans  per reclamar al Govern de la Generalitat un finançament a les escoles bressol públiques de 1.600 € per plaça i any, i augmentar-lo progressivament fins als 1.800 € per plaça i any. ERC-AG vam votar en contra d’aquesta moció perquè fer-ho suposaria un cost addicional de 1.000 milions d’euros, la qual cosa és totalment insostenible mentre Catalunya no pugui gestionar la totalitat dels nostres recursos. Creiem que aprovar peticions que no es poden portar a terme
 
Entre les mocions rebutjades pel PSC, hi havia la d’ERC-AG d’eliminar l’ús del glifosat a Granollers, una altra presentada per la CRIDA-CUP proposant l’inici d’un procés participatiu per a la millora de la gestió de residus, cap al residu zero, una tercera de Ciutadans sobre el tractament biològic de les plagues de mosquits i per a la redacció i aprovació d'una ordenança per a la prevenció i control dels mosquits i particularment del mosquit tigre, una segona moció de la CRIDA-CUP en defensa del personal que treballa prestant serveis o realitzant obres municipals en empreses subcontractades per l'Ajuntament, i finalment una moció d’ERC-AG per fer front a l’estigma i la discriminació relacionats a l’epidèmia del VIH/Sida.
 

Comentaris


No hi ha cap comentari


El comentari s'ha enviat correctament