ERC-Acció Granollers reclama l’eradicació de l’ús de l’herbicida Glifosat pels seus efectes cancerígens

Glifosat
Glifosat

El grup municipal d’ERC-AG ha presentat avui una moció demanant l’eliminació del Glifosat al terme municipal de Granollers, un herbicida d’acció ràpida per eliminar que s’empra per matar herbes i arbustos que té efectes molt tòxics sobre la salut i el medi ambient.
 
Segons ens ha informat l’equip de govern, l’Ajuntament de Granollers fa ver servir el Glifosat al 2015 a tres zones especifiques de Granollers on no hi ha habitatges. El motiu que al·lega l’equip de govern per l’ús puntual d’aquest herbicida és que l’autoritat competent respecte a productes fitosanitaris no ha prohibit l’ús del Glifosat.


El Glifosat, però, ha estat decretat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com a potencialment cancerigen per als humans. Existeixen estudis científics que relacionen l’ús del Glifosat amb afeccions i malalties. Entre els efectes adversos s’han descrit: toxicitat subaguda i crònica, danys genètics, trastorns reproductius, augment de la freqüència d’anomalies espermàtiques i carcinogènesi.
 
D’altra banda, malgrat que l’ús que s’ha fet a Granollers ha estat a zones no habitades, el centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS) ha indicat que entre els més afectats pel Glifosat hi ha els treballadors de Parcs i Jardins.
 
El CAPS també adverteix que aquest herbicida està contaminant greument les aigües de Catalunya, que en molts freàtics tenen concentracions mitjanes de Glifosat al llarg de l’any superiors a 0.1µg. l-1, valor màxim admès per la normativa europea (Directiva 2006/118/EC). Això es deu a que el Glifosat s’infiltra al sòl, és molt soluble a l’aigua i persistent en el sòl. Contamina els aqüífers, és tòxic pera la fauna aquàtica, els animals domèstics o el bestiar i s’escampa sense control pel subsòl
 
Per tot això, el grup municipal d’ERC-AG ha demanat l’eradicació de l’ús del Glifosat al nostre municipi i la seva substitució per mètodes no contaminants, que no danyin a la salut ni el medi ambient, incloent mètodes mecànics i tèrmics que ja s’apliquen en la majoria dels països de la Unió Europea i amb major potencial de generació d’ocupació. També fins i tot el pasturatge.
 
Així mateix, la moció reclama que s’iniciïn els treballs necessaris per a la transició cap a una jardineria gestionada públicament amb criteris de qualitat i sostenibilitat evitant l’ús de productes químics, les podes excessives, l’ús d’espècies no adaptades al medi i l’excés en el consum d’aigua (sobretot per gespes).

Comentaris


No hi ha cap comentari


El comentari s'ha enviat correctament