ERC-Acció Granollers considera que la difusió de la subvenció de l’IBI al 2016 segueix sent insuficient

Guia contribuent
Guia contribuent

La Junta de govern Local de l’Ajuntament de Granollers va aprovar el passat 12 de febrer  les bases que regiran la subvenció de l’IBI pel 2016. Enguany, el PSC ha incorporat algunes modificacions en els criteris d’adjudicació a proposta dels diferents grups de l’oposició, després que ERC-AG donés a conèixer que al 2015 només es va atorgar el 5% de la subvenció.
 
Una de les principals novetats és que al 2016 també podran demanar la subvenció els llogaters obligats per contracte a pagar l’IBI, una de les demandes fetes pel grup municipal d’ERC-AG.
 
A més, s’incrementen els ingressos màxims per accedir a l’ajuda en 3.000€ de mitja. D’aquesta manera, si al 2015 una unitat de convivència formada per tres persones podia ingressar un màxim d’11.289€ bruts anuals, aquest límit s’amplia al 2016 fins els 14.342€.
 
Els nous criteris tenen més en compte la situació de les famílies, tal i com havia reclamat el grup municipal d’ERC-AG, de manera que al 2016 tant  les famílies monoparentals com aquelles amb persones discapacitades al seu càrrec tindran un límit màxim d’ingressos superior. Per exemple, una família monoparental amb dos menors podrà ingressar un màxim de 15.776€, una xifra que està lluny però del límit de 21.000€ bruts que proposava ERC-AG per aquests casos.
 
Per ERC-Acció Granollers, però, segueixen sent unes bases que no responen a la situació real de les famílies, malgrat l’esforç fet per l’equip per millorar els criteris de les bases. Entre d’altres, el grup republicà va proposar fa mesos que en el cas de les famílies més febles es pogués accedir a una subvenció pel 100% de l’impost, però l’equip socialista ho limita en tots els casos al 50%.
 
El que no varia respecte a les bases del 2015 és la difusió que es farà de la subvenció, així com el termini fixat per presentar les sol·licituds, que enguany serà de 6 setmanes, del 18 d’abril al 31 de maig. ERC-AG va reclamar que aquest termini s’ampliés fins als sis mesos, però en comptes de allargar el termini respecte al 2015, al 2016 els granollerins i granollerines tindran dos setmanes menys respecte l’any anterior per presentar  les sol·licituds.
 
A l’igual que al 2015, l’anunci de l’ajuda es farà a través de la web, el tauler d’edictes de l’ajuntament i nota de premsa als mitjans de comunicació.
 
Considerem que la difusió prevista serà absolutament insuficient per poder arribar a totes les famílies que ho estan passant malament i per aquest motiu demanem a l’equip de govern l’ampliació del termini per presentar les sol·licituds així com fer una publicitació molt més àmplia.   
 
Finalment, les bases estipulen que poden transcórrer fins a 6 mesos abans no es resolguin les sol·licituds i, un cop resoltes favorablement, podran passar fins a 3 mesos més abans no es faci efectiu el pagament de la subvenció. Tenint en compte que els ciutadans i ciutadanes han d’avançar el pagament de l’impost, esperem que aquests terminis siguin notablement inferiors.
 
Podeu consultar les bases de la subvenció a https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=66364&idens=809610007

Comentaris


No hi ha cap comentari


El comentari s'ha enviat correctament