Acció Social amb visió estratègica

Pep Mur i Planas
Pep Mur i Planas

És evident que l’escenari social ha patit un canvi substancial els darrers anys, amb moltes més famílies en risc d’exclusió social  i amb un increment notable de les desigualtats. Ho veiem cada dia: la pobresa s’ha instaurat a nostra societat, i només amb un  nou enfocament de les polítiques socials i amb canvis estructurals podrem recuperar els nivells de benestar d’abans de la crisi.
 
Per aquest motiu, el passat mes de març el Parlament va aprovar 40 resolucions amb accions concretes per millorar la greu situació que viuen les persones més vulnerables del nostre país. Dependència, pobresa infantil i energètica,  treball o salut són alguns dels aspectes sobre els que s’incidirà, de manera transversal, per millorar la vida dels més febles.
 
Però la lluita contra l’exclusió social no és només responsabilitat del Govern de la Generalitat, sinó que hi intervenen molts altres agents, com les entitats socials, les institucions europees i, com no podria ser d’altra manera, les administracions locals.
 
La pobresa té un origen estructural que cal combatre, dèiem, però a Granollers, els darrers anys, s’han portat a terme una sèrie d’accions pal·liatives a través del Pla de Xoc o de polítiques socials vinculades a ajudes econòmiques. Aquestes accions han tingut la seva importància i sempre s'han aprovat per unanimitat. Però creiem que ja és hora de dotar-nos d’eines de planificació a mig i llarg termini que ens permetin abordar i combatre les causes de les desigualtats que condemnen moltes persones a l’exclusió social.
 
Per fer-ho, primer hem de fer un exercici participat de reflexió a llarg termini, un debat consensuat que doni com a resultat la detecció dels factors prioritaris de desigualtat a la ciutat i els perfils de col·lectius més sensibles sobre els que s’ha d’actuar. I a partir d’aquesta diagnosi social consensuada, podrem elaborar un Pla Estratègic d’Acció Social que defineixi les línies estratègiques a seguir així com unes accions clares i concretes per afrontar les problemàtiques d’emergència social i amb l’objectiu final de reduir les desigualtats a la nostra ciutat.
 
Tenim el repte i la necessitat de reduir els factors d’exclusió social que avui es donen, però tenim també el deure de pensar més enllà i plantejar accions més profundes, que ajudin a  teixir una ciutat més justa, inclusiva, equitativa, solidària i lliure. I només ens hem sortirem amb una actuació decidida des de l'Ajuntament. La voluntat d'ERC-AG és conseguir que aquesta reflexió sigui conjunta i coral. Esperem aconseguir-ho pel benefici de totes i tots.

Pep Mur i Planas
Article publicat a Granollers Informa (abril 2016)
 

Comentaris


No hi ha cap comentari


El comentari s'ha enviat correctament