ERC-AG presenta una moció de rebuig a la decisió judicial de desnonar una persona per no abonar 106,07€ d’un rebut de la taxa d’escombraries

PAH Granollers
PAH Granollers

El Grup municipal d’ERC-AG ha presentat avui una moció d’urgència per tal que el Ple de l’Ajuntament de Granollers, que se celebrarà demà dimarts 26 de gener, manifesti el seu rebuig a la decisió judicial, absolutament desmesurada, per la qual es declara rescindit un contracte d’arrendament d’un habitatge com a conseqüència del no pagament per part de la llogatera de 106,07€ del rebut de la taxa d'escombraries corresponent a l'any 2011. La moció també proposa que el consistori doni suport a la persona afectada per aquesta decisió judicial i posar a la seva disposició els serveis de l'Ajuntament de Granollers per tal de cercar solucions a la seva situació.
 
Dimarts 19 de gener de 2016 es va donar a conèixer a través dels mitjans de comunicació que la Sala Civil del Tribunal Suprem havia confirmat una sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona per la qual es declarava rescindit el contracte d’arrendament d’un habitatge de Granollers entre una llogatera i la propietària de l'immoble, acordant-ne el desnonament.
 
Fruit d'aquesta sentència, una dona de 87 anys que viu de lloguer des de 1963 serà desnonada de casa seva per no haver abonat els 106,07€ euros del rebut de la taxa de recollida d'escombraries de l'any 2011, taxa que sí va fer efectiva la propietària.
 
El cas va passar en primer lloc pel Jutjat de Primera Instància, que va desestimar la demanda perquè no hi havia acord previ entre les dues parts perquè fos la llogatera qui assumís l’import. En canvi, la secció 13 de l’Audiència Provincial de Barcelona, seguint els criteris d’altres Audiències, va determinar al maig de 2013 que no abonar la taxa era motiu per rescindir el contracte de lloguer.  La llogatera va recórrer la sentència al Tribunal Suprem, que finalment ha dictaminat a favor de la propietària i condemna la llogatera a desallotjar l’habitatge i a pagar a la propietària la quantitat corresponent a la taxa.
 
Així doncs, a  més de ser desnonada, l'anciana  haurà de pagar els 106,07€ del rebut de les escombraries, els interessos de demora i tots els costos judicials.
 
Es tracta d'una decisió judicial absolutament desmesurada que atempta contra el dret universal a l’habitatge digne i que genera una situació de vulnerabilitat a la afectada.
 
La moció, de ser aprovada, també refermarà el compromís de Ajuntament de Granollers vers les persones en risc d'exclusió social a conseqüència de processos de desnonaments o execucions hipotecàries

Comentaris


No hi ha cap comentari


El comentari s'ha enviat correctament