Crònica del Ple de desembre

Ple Granollers
Ple Granollers

Dimarts vam celebrar el darrer ple del 2015. I si bé l’octubre és el mes de les ordenances fiscals, desembre és, per tradició, el ple dels pressupostos. I precisament aquest va ser el tema en el que es van centrar les intervencions dels diferents grups municipals.

 

El de 2016 serà un pressupost lleugerament superior, però molt similar al de 2015, amb poques novetats respecte al pressupost ordinari en tant que aquest és bastant captiu. Això sí, malgrat les reivindicacions dels grups de l'oposició, seguim sense iniciar processos participatius per tal que, per exemple, la ciutadania pugui decidir a què es destina part del pressupost de manteniment del seu barri, tal i com venim reclamant des de 2003. Ens sobta la rigidesa del PSC entorn a aquest debat, però com no podia ser d'altra manera, seguirem insistint!

 

A més, continuem amb la dinàmica de fer les coses de la mateixa manera que s'han fet sempre, i per això des d’ERC-AG creiem en la necessitat de trencar aquestes dinàmiques i fer un pressupost en base zero, que incloguin nous projectes com podria ser vincular els menjadors escolars i els socials per a que s’utilitzin productes de proximitat i de km0, molt vinculat a tota la feina que s’està fent a Palou.

 

Com dèiem, el pressupost ordinari és captiu, però no passa així amb les inversions. Per això és aquí on hem fet el gruix de les nostres propostes.

 

En primer lloc, hem proposat a l’equip de govern la construcció de tres passeres que connectin el Barri de la Font Verda amb el centre, en concret a l’alçada del Parc Torras Villà, a l’alçada del carrer Enginyers i a l’alçada del carrer Minetes. Els socialistes han deixat de banda una actuació absolutament necessària com és la connexió entre aquestes dos zones a l’espera d’un macroprojecte que no arriba mai. Aquesta situació, però, està provocant un principi de segregació urbana que és obligació del consistori solucionar, i des d’ERC-AG creiem que l’opció més viable i econòmica és precisament construir aquestes passeres. Davant aquesta problemàtica, el PSC s'ha compromès a estudiar i tirar endavant la instal·lació d'una passera, la qual cosa és una bona notícia, tot i que creiem que faran falta més connexions.

 

En segon lloc, hem tornat a reclamar unes millors instal·lacions educatives vinculades al coneixement i molt especialment a la formació professional. I parlem d’INVERSIÓ, no de MANTENIMENT. Cal invertir en equipaments i equips (per exemple, un laboratori a l’EMT d’última generació) per a què aquests siguin els mateixos que es fan servir en el teixit productiu amb la finalitat de fer una formació de més qualitat que permeti que els alumnes s’incorporin al mercat de treball en millors condicions. Els socialistes, però, insisteixen en que és la Generalitat qui ha de fer aquestes inversions, tot i que tant l'EMT com el Salvador Llobet són de titularitat municipal.

 

També hem reclamat una sèrie d’inversions relacionades amb el manteniment de la ciutat, com ara un pla de renovació de les canonades antigues d’aigua (sembla que a principis d’any es canviaran les de la zona de Roca Umbert, després de mesos patint continues fuites d’aigua), o l’increment de la despesa relacionada amb el manteniment de l’arbrat de la nostra ciutat.

 

Finalment, volem destacar la necessitat moral i ètica d’adequar el Club de Feina, amb nous ordinadors i connexió Wi-Fi, per ajudar a la gent que més ajuda necessita a l’hora de cercar feina. El PSC ha acceptat, com no podia ser d'altra manera, aquesta proposta, que de fet implicarà una despesa mínima.

 

Al ple de dimarts també es van aprovar dos expedients relacionats amb els consells de participació, concretament pel que fa referència al nomenament dels vocals i experts dels consells assessor de Can Jonch i el de Medi Ambient. En aquest punt vam aprofitar per destacar el mal funcionament dels consells assessors de la nostra ciutat, que no només no assessoren sinó que a més a més tampoc es reuneixen.

 

A banda d’altres temes de caràcter administratius i de gestió ordinària, el Ple va aprovar definitivament l’ordenança municipals dels usos del paisatge i de publicitat de Granollers, que inclou la Carta de Colors. Aquest era l’últim tràmit per l’aprovació definitiva de l’ordenança, un cop desestimades les al.legacions formulades per un ciutadà. Volem recordar que al gener de 2015, quan es va aprovar inicialment, vam demanar separar l’ordenança pròpiament dita, la qual veiem positiva i correcta, de la Carta de colors, donat que aquesta impacta de forma clara en l'urbanisme de la ciutat. Considerem la carta de colors una eina restrictiva que pot acabar comportant és un empobriment de la ciutat, del seu paisatge, dels seus habitants, en definitiva que va fent la ciutat una mica més i la farà més grisa. Per tot plegat, ens vam abstenir en l’aprovació inicial, i ho vam tornar a fer ahir.

 

El consistori també va aprovar dos mocions presentades per ERC-AG, una per garantir el desplegament de la llei contra la LGTBfòbia, i l'altra de suport al manifest “Mai Més. Ni terrorisme, ni guerra, ni feixisme, ni retallada de llibertats. Per la pau, la justícia social i els drets humans aquí i arreu”.

 

Finalment, al torn de precs i preguntes vam destacar la manca de resposta de l'equip de govern respecte a una demanda d'informació referent a un pressumpte cas d'assetjament laboral a un treballador del nostre ajuntament. Vam fer la petició d'aquesta informació el passat 4 de novembre, i malgrat que el ROM estipula un màxim de 15 dies hàbils per l'accés a aquesta informació, ja n'han passat més del doble i seguim sense resposta.

 

Bones festes a tots i a totes!

Comentaris


No hi ha cap comentari


El comentari s'ha enviat correctament