Objectiu: pressupostos participatius

Desembre és, dins l’àmbit de la gestió municipal,  el mes del debat dels pressupostos. Un debat que es manté prèviament amb els diferents serveis de l’ajuntament i, un cop tancada la proposta, amb els grups municipals de l’oposició.
 
En aquesta dinàmica, però, hi trobem a faltar el debat amb la ciutadania. Per aquest motiu, fa molts anys que des d’ERC-AG reclamem la implantació dels pressupostos participatius amb l’objectiu de buscar la co-responsabilització de la població en la gestió pública.
 
Aquesta és, sense cap mena de dubte, una pràctica complexa que requereix d’una  implantació progressiva, però creiem que es l’hora d’avançar amb experiències municipals que ens apropin gradualment a aquesta fita.
 
I com a primera iniciativa, proposem que els veïns decideixin part del pressupost d’inversions i manteniment del seu barri. Des d’ERC-AG tenim  el convenciment que són els veïns i veïnes els qui coneixen millor les necessitats del seu entorn més immediat. Per això, la seva veu ha de ser decisiva en qüestions com l’enllumenat, el mobiliari urbà, els jocs infantils, les voreres, la jardineria, etc.
 
Al mateix temps, aconseguiríem enfortir el teixit associatiu de Granollers perquè, de fet, la decisió sobre el pressupost hauria d’anar càrrec d’una comissió veïnal, escollida i dinamitzada per les associacions de veïns, i amb l’assessorament d’un equip de tècnics a la seva disposició.
 
La participació ciutadana en l’àmbit de la gestió econòmica municipal, però, ha d’anar més enllà. Entre d’altres, cal ampliar la informació pública disponible fent-la més exhaustiva, i també crear el Consell Tributari Municipal com a òrgan per a la participació ciutadana en l’establiment de les ordenances fiscals i la gestió econòmica general.
 
Finalment, considerem imprescindible dissenyar i fer públic un pla d’inversions per a tota la legislatura que especifiqui el finançament i manteniment de les grans infraestructures de ciutat, tant les futures com les existents, i que, més enllà de les pedres, prioritzi una política de despesa en inversions socials per a què la realitat social local esdevingui més justa i amb menys desigualtats.
 

Article publicat a
Granollers Informa Desembre 2015

Comentaris


No hi ha cap comentari


El comentari s'ha enviat correctament