ERC-AG presenta una moció per tal de garantir el desplegament de la Llei contra la LGTBfòbia

LGTB
LGTB

El grup municipal d'ERC-AG ha presentat avui una moció per tal que l’Ajuntament de Granollers realitzi una sèrie de mesures, accions, protocols i actuacions per tal de garantir el desplegament de la Llei contra la LGTBfòbia a Granollers  i afavorir-ne el seu compliment.

Fa un any el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trangèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Una llei pionera a Catalunya i a l’Estat, aprovada amb un ampli suport parlamentari i del teixit associatiu.

Aquesta llei en l’article 3.4 del seu Títol Preliminar estableix que “La Generalitat i els ens locals han de garantir el compliment d’aquesta llei i promoure les condicions per a fer-la plenament efectiva en els àmbits competencials respectius”. I a la Disposició final primera de la llei estableix que “el Govern, en l’àmbit de les seves competències, ha de dictar en el termini d’un any a comptar de l’aprovació d’aquesta llei les disposicions reglamentàries que siguin necessàries per a aplicar-la i desplegar-la”.

La moció serà debatuda al Ple del 24 de novembre

Comentaris


No hi ha cap comentari


El comentari s'ha enviat correctament